HELYI NÉPSZAVAZÁS

HELYI NÉPSZAVAZÁS

TÁJÉKOZTATOM VELEM KÖZSÉG VÁLASZTÓPOLGÁRAIT,
HOGY VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
LAKOSSÁGI KEZDEMÉNYEZÉSRE 2013. NOVEMBER HÓ 10. NAPJÁRA
HELYI NÉPSZAVAZÁST TŰZÖTT KI AZ ALÁBBI KÉRDÉSEKBEN:

2013. augusztus 02.

1. TÁMOGATJA-E ÖN A VELEM, RÁKÓCZI F. U. 96. ALATTI (VOLT STIRLING-VILLA), A VELEM, KOSSUTH L. U. 1. ALATTI INGATLAN (VOLT GYERMEKÜDÜLŐ) ÉS A VELEM, PETŐFI S. U. 16. ALATTI INGATLAN (VOLT AVAR SZÁLLÓ) INGYENES ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBA, VAGY HASZNÁLATBA ADÁSÁNAK KEZDEMÉNYEZÉ-SÉT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLTAL ?

2. TÁMOGATJA-E ÖN, HOGY A FALU A GESZTENYE-ÜNNEPET EZENTÚL VELEMI GESZTENYE NAPOK NÉVEN, A KÖZSÉG KÖZTERÜLETÉRE VONATKOZÓAN MÁS SZERVEZŐ BEVONÁSA NÉLKÜL, ÖNÁLLÓAN RENDEZZE MEG ?

A HELYI NÉPSZAVAZÁSRA A FENTEBB ÍROTT NAPON REGGEL 6 ÉS ESTE 19 ÓRA KÖZÖTT KERÜL SOR A VELEM, RÁKÓCZI U. 18. ALATTI KULTÚRHÁZ-BAN. A VÁLASZTÁSRA JOGOSULTAK NÉVJEGYZÉKÉT 2013. OKTÓBER HÓ 23-ÁN A KÖZSÉGHÁZA IRODÁJÁBAN 5 NAPRA KÖZZÉTESSZÜK, AZ EGYES VÁLASZTÓPOLGÁROK PEDIG 2013. OKTÓBER HÓ 25-IG KÉZHEZ KAPJÁK A NÉPSZAVAZÁSRÓL SZÓLÓ SZEMÉLYES ÉRTESÍTÉSÜKET. A NÉVJEGYZÉKBŐL TÖRTÉNŐ KIHAGYÁS, IDŐKÖZBENI LAKCÍMVÁLTOZÁS, JOGOSULATLAN FELVÉTEL MIATT A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNÉL DR. ZALÁN GÁBORNÁL (9730 KŐSZEG, JURISICS TÉR 8., FAX: 94/562-535, E-MAIL: JEGYZO@KOSZEG.HU) A KÖZZÉTÉTEL IDEJE ALATT LEHET KIFOGÁST BENYÚJTANI. A MÓDOSÍTOTT NÉVJEGYZÉK A KÖZSÉGHÁZÁN A SZAVAZÁST MEGELŐZŐ MÁSODIK NAPIG TEKINTHETŐ MEG.
KAMPÁNYT FOLYTATNI 2013. NOVEMBER 9-ÉN 24.00. ÓRÁIG LEHET.

A HELYI NÉPSZAVAZÁS SORÁN ELJÁRÓ VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TAGJAI A KÖVETKEZŐK: REMÉNYI ISTVÁNNÉ ELNÖK, TAGOK: GERÖLY MÁRIA, KATONA JÁNOSNÉ, MOLNÁR LÍVIA, PRISZNYÁK KATALIN, PÓTTAGOK: SIPOSNÉ SZŐCS JUDIT, TÖRÖK HAJNALKA.
A NÉPSZAVAZÁST KEZDEMÉNYEZŐ VÁLASZTÓPOLGÁR JOGOSULT A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGBA EGY FŐT DELEGÁLNI A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNÉL OKTÓBER 25-IG.
A MOZGÁSUKBAN KORLÁTOZOTT VÁLASZTÓPOLGÁROK A SZAVAZÁST MEGELŐZŐEN A KÖZSÉGHÁZÁN, ILLETVE A SZAVAZÁS NAPJÁN A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGNÁL IGÉNYELHETNEK MOZGÓURNÁT.
A NÉPSZAVAZÁS NAPJÁN A VÁLASZTÁSI IRODA A VELEMI KÖZSÉGHÁZÁN MŰKÖDIK (VELEM, RÁKÓCZI F. U. 73.)

A KÖZSZEMLÉRE TETT NÉVJEGYZÉK MÁSOLATÁT DÍJFIZETÉS ELLENÉBEN IGÉNYELNI LEHET A VELEMI KÖZSÉGHÁZÁN 3 FT/OLDAL KÖLTSÉGTÉRÍTÉSSEL. A NÉPSZAVAZÁS EREDMÉNYÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV A SZAVAZÁST KÖVETŐ 3. NAPIG A KŐSZEGI VÁLASZTÁSI IRODÁBAN MEGTEKINTHETŐ.

Kőszeg, Velem 2013. július 25.

DR. ZALÁN GÁBOR S.K.
IRODAVEZETŐ

Vissza az előző oldalra

Vissza a főoldalra