Kirendeltség \ Hivatal felépítése

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségi Iroda

Dr. Zalán Gábor

  • jegyző

Dr. Nagy Edina

  • aljegyző

Németh Melinda

  • kirendeltség-vezető (kirendeltség-vezetői feladatok, bozsoki és velemi képviselő-testületi ügyekkel összefüggő szervezőmunka, Bozsok és Velem községek közigazgatási területén a polgármester, a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítése, a döntések végrehajtása, közterület-használati engedélyek kiadása,  kereskedelmi ügyek, szálláshely szolgáltatással kapcsolatos ügyek, állatvédelmi hatósági jegyzői feladatok, hagyatéki ügyek,kifüggesztések, anyakönyvi ügyek,lakcímnyilvántartás, szociális igazgatási feladatok )

Molnár Emma

  • igazgatási ügyintéző (adó- és értékbizonyítvány, helyi adók, gépjárműadó hatósági feladatai, végrehajtás, panasz ügyek, iktatás, postázás, jegyzőkönyvek vezetése, irattárazás,  BURSA pályázat, panaszügyek, közterület-használati engedélyek kiadása)

Cserkutiné Stipsics Edina Klára

  • pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  (költségvetési és pénzügyek)

 

Járási Ügysegéd- Schrott Tamás

  • Járási ügysegéd (minden héten szerdai napokon 13.15-14.00)

Építésügyi hatóság ügyfélfogadás

  • Ügyfélfogadás helye: Kőszegi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építéshatósági Osztály 110. számú irodájában
  • Telefon: 94/562-552
Nap Időpont
Hétfő 13.00 - 15.30
Kedd ügyfélfogadás nincs
Szerda 8.00 - 12.00 és 13.00 - 15.30
Csütörtök ügyfélfogadás nincs
Péntek ügyfélfogadás nincs

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségi Iroda

  • 9726 Velem, Rákóczi utca 73.

Vissza a főoldalra