Határozat Időközi Választás kitűzéséről

Velem Község Helyi Választási Bizottsága Velem községben a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester időközi választását
2014. március 9. napjára (vasárnapra) tűzi ki.

2013. december 11.

Velem Község Helyi Választási Bizottsága a 2014. március 9. napjára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás naptár szerinti határnapjait a jelen határozat 1. mellékletébe foglalva állapítja meg.

A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül jogszabálysértésre, illetve a Helyi Választási Bizottság mérlegelési jogkörében hozott döntésére hivatkozással a Vas Megyei Területi Választási Bizottsághoz (9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.) címzett fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezést Velem Község Helyi Választási Bizottságánál (9726 Velem, Rákóczi u. 73.) kell benyújtani úgy, hogy az legkésőbb 2013. december 12-én (csütörtökön) l6.00 óráig beérkezzen. A határidő elmulasztása jogvesztő hatállyal jár.

A benyújtott fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértésre való hivatkozás alapját, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – amennyiben az a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A határozat letöltése.

Vissza az előző oldalra

Vissza a főoldalra