HIRDETMÉNY

Velem Község Helyi Választási Bizottsága
9726 Velem, Rákóczi F. u. 73. tel.: 94/563-380 Fax: 94/563-379, e-mail: korjvelem@t-online.hu

Határozat száma: 2/2014./HVB.
Tárgy: Jelölő szervezet nyilvántartásba vétele

HA T Á R OZ A T

Velem Község Helyi Választási Bizottsága a 2014. március 9. napjára kitűzött időközi önkormányzati képviselői és polgármesteri választásra a Kereszténydemokrata Néppártot (1078 Budapest, István u. 44. hsz. I/14., értesí

2014. február 10.

A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül jogszabálysértésre, illetve a Helyi Választási Bizottság mérlegelési jogkörében hozott döntésére hivatkozással a Vas Megyei Területi Választási Bizottsághoz (9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.) címzett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezést Velem Község Helyi Választási Bizottságához (elnöke: Reményi Istvánné 9726 Velem, Rákóczi F. u. 34.) kell benyújtani úgy, hogy az legkésbb 2014. február 9-én 16.00 óráig beérkezzen. A határidelmulasztása jogveszthatállyal jár.

A benyújtott fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértésre való hivatkozás alapját, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – amennyiben az lakcímétl (székhelyétl) eltér – postai értesítési címét, illetleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

I N D OKOL Á S

Velem Község Helyi Választási Bizottsága ( a továbbiakban: HVB ) a képvisel-testület feloszlása következtében a 2013. december 10-én hozott 2/2013. (XII.10.) határozatával idközi választást írt ki a polgármester és az egyes önkormányzati képviselk megválasztása tárgyában. A határozat mellékletében megállapított határnapok szerint jelöltet ajánlani, jelöltet vagy jelölszervezetet bejelenteni legkésbb 2014. február 7-én 16.00 óráig lehet a HVB-nél. A Kereszténydemokrata Néppárt 2014. február 7-én jelentette be önkormányzati képviseljelöltjét, illetve a párt elzekben megnevezett szervezetét, mint jelölszervezetet. A HVB 2014. február 7-én tartott ülésén megvizsgálta a jelölszervezet bejelentlapját, az ahhoz csatolt bírósági nyilvántartásból kiállított kivonatot, a képviseletére jogosult meghatalmazását és megállapította, hogy a bejelentés, illetve a szervezet a törvényes feltételeknek megfelel, így azt jelölszervezetként nyilvántartásba vette a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény

( a továbbiakban: Ve. ) 51. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a Ve. 51. § (1) bekezdésében, továbbá az 55. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésein, valamint a 80. § (1)-(2), (4)-(6) bekezdésein, az illetékmentességrl pedig az illetékekrl szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontján alapult.

Velem, 2014. február 7.

Reményi Istvánné sk.

elnök

Vissza az előző oldalra

Vissza a főoldalra