HIRDETMÉNY

J eg y ző k ö n y v
amely készült Velem Község Helyi Választási Bizottsága ülésén a Bizottság székhelyén a 2014. március 9-én tartandó időközi választás szavazólapjai adattartalmának jóváhagyása tárgyában.

2014. február 17.

Jelen vannak: Reményi Istvánné elnök, Prisznyák Katalin elnökhelyettes, Geröly Mária tag, dr. Zalán Gábor HVI vezet, Bernáth Ildikó és dr. Tóth László HVI tagok.

Reményi Istvánné elnök megnyitja a HVB ülését, üdvözli a megjelenteket, majd bemutatja a Vas Megyei Kormányhivatal Informatikai Fosztályától megérkezett szavazólap mintákat. A bizottság tagjai azokat megvizsgálták és megállapították, hogy a nevek megegyeznek a Bizottság által nyilvántartásba vettekkel, a jelöltek ábécé sorrendben, helyesen szerepelnek, valamennyi adat a bejelentlapokon feltüntetettekkel megegyezik, így 4/2014./HVB. sz. határozatával nyomtathatónak nyilvánította azokat.

Ezt követen a Bizottság ülését az elnök berekesztette.

k.m.f.

Vissza az előző oldalra

Vissza a főoldalra