Szociális tűzifa támogatás igénylése és felhasználása

Tisztelt Lakosság!

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 30-án tartott testületi ülésén megalkotta a szociális tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló 17/2015.(XII.1.) önkormányzati rendeletét.

2015. december 02.

Velem községi Önkormányzat vissza nem térítendő támogatást, tűzifát biztosít annak a személynek, aki:
a)       a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.törvény szerinti

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára, vagy

ac) települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők),

b)       a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,

c)       65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, vagy

d)       kihűlés vagy fagyhalál veszélye áll fenn.

A támogatási kérelmet  a rendelet 1. számú melléklet szerinti nyomtatványon 2015. december 15. napjáig lehet benyújtani a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal

Velemi Kirendeltségéhez. A kérelem benyújtására meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő.

Melléklet:

17/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelet

17/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklet

17/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklet

Vissza az előző oldalra

Vissza a főoldalra