Velem községi Önkormányzat pályázatot hirdet kommunális dolgozó munkakör betöltésére

2016. november 18.

Velem Községi Önkormányzat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Velem községi Önkormányzat

Kommunális dolgozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9726 Velem, Rákóczi u. 73.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Velem község közigazgatási területén a közterületek, középületek és tartozékaik karbantartása, kommunális feladatok kézi és gépi ellátása, egyéb kommunális jelegű feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 8 Általános
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • 3 hónap próbaidő vállalása

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • B kategóriás jogosítvány
 • kisgépkezelői szakképesítés
 • kertész szakképesítés

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt, vagy zárt ülésen kéri

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szél Józsefné polgármester nyújt, a +36709412693-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Velem községi Önkormányzat címére történő megküldésével (9726 Velem, Rákóczi utca 73. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/1030-8/2016., valamint a munkakör megnevezését: Kommunális dolgozó.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsák. A sikertelenül, illetve az érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Velem községi Önkormányzat hirdetőtáblája-2016. november 18.
 • www.velem.hu – 2016. november 18.

Vissza az előző oldalra

Vissza a főoldalra