KÖZLEMÉNY HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA 2019. OKTÓBER 13.

2019. augusztus 02.

KÖZLEMÉNY

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA

2019. OKTÓBER 13.

Tisztelt Választópolgárok!

 

A köztársasági elnök a 308/2019. (VII.26.) KE határozatával a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását 2019. október 13. napjára tűzte ki.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatos általános tudnivalókról az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat:

 

Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel a Nemzeti Választási Iroda erről értesítő megküldésével 2019. augusztus 23. napjáig tájékoztatja.

Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7. napját követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe a helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételről. A választópolgár – ha nem kapja meg az értesítőt, vagy az megsemmisül vagy elvész – a HVI-től új értesítőt igényelhet.

A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 2019. augusztus 8. napjától lehet benyújtani.

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart. Az átjelentkezés irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig meg kell érkeznie a HVI-hez.

Az átjelentkező választópolgár

a)    levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,

b)    személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig

visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha legkésőbb 2019. október 11-én tartózkodási helyét megszünteti.

Mozgóurna iránti kérelmet a HVI-hez

c)    levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,

d)    személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig, vagy

e)    2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október 13-án 12.00 óráig lehet benyújtani.

Az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig lehet benyújtani.

Szavazni a választás napján reggel 6.00 és este 19.00 óra között lehet az alábbi szavazókörökben:

 

Bozsok községben Rákóczi F. u. 142. (Faluház)

Velem községben Rákóczi F. u. 18. (Kultúrház)

 

Kőszeg városban 1. szavazókör Bajcsy-Zs. u. 25. (Felsővárosi Óvoda)

2. szavazókör Rajnis u. 9. (Jurisics-vár)

3. szavazókör Várkör 34. (Árpád-házi Szt. Margit Ált. Isk.)

4. szavazókör Táncsics M. u. 18. (Bersek J. Ált. Isk.)

5. szavazókör Deák F. u. 6. (Béri Balog Á. Ált. Isk.)

6. szavazókör Sigray J. u. 3. (S.O.S. Gyermekfalu)

7. szavazókör Deák F. u. 6. (Béri Balog Á. Ált. Isk.)

8. szavazókör Táncsics M. u. 18. (Bersek J. Ált. Isk.)

9. szavazókör Kőszegfalvi u. 50. (Kőszegfalvi Klub)

 

A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart.

Kőszeg, 2019. július 30.

Dr. Zalán Gábor s.k.

HVI vezető

Vissza az előző oldalra

Vissza a főoldalra