TÁJÉKOZTATÁS SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉRŐL 2019

2019. október 18.

TÁJÉKOZTATÁS SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉRŐL

Tisztelt Lakosság!


Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. szeptember 25-én tartott testületi ülésén megalkotta a szociális tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló 10/2019.(IX.26.) önkormányzati rendeletét.

Velem községi Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosít annak a személynek, aki

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény szerinti

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára, vagy

ac) települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők),

b) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,

c) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, vagy

d) kihűlés vagy fagyhalál veszélye áll fenn.


A támogatási kérelmet  a rendelet 1. számú melléklet szerinti nyomtatványon 2019. november 18. napjáig lehet benyújtani a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal

Velemi Kirendeltségéhez.  A kérelem benyújtására meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő. A támogatási kérelmet a Képviselő-testület bírálja el a kérelmező rászorultsága alapján 2019.december 12. napjáig. Az önkormányzat legkésőbb 2020. február 15-ig gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.

A nyomtatvány a Kirendeltségen kérhető, vagy az alábbi linken letölthető:

1. melléklet a szociális tűzifa igényléshez.docx

Tisztelettel:

Velem községi Önkormányzat

Vissza az előző oldalra

Vissza a főoldalra