Velem községi Önkormányzat pályázatot hirdet kommunális dolgozó munkakör betöltésére

2021. január 26.

Velem községi Önkormányzat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Velem Községi Önkormányzat

kommunális dolgozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9726 Velem, Rákóczi utca 73.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Velem község közigazgatási területén a közterületek, középületek és tartozékaik karbantartása, kommunális feladatok kézi és gépi ellátása, egyéb kommunális jellegű feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • 8 Általános,
  • B kategóriás jogosítvány,
  • 3 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Szakmunkásképző intézet, kisgép kezelői szakképesítés, kertész szakképesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt, vagy zárt ülésen kéri

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bakos László polgármester nyújt, a +36303112235 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Velem Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (9726 Velem, Rákóczi utca 73. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/60/2021 , valamint a munkakör megnevezését: kommunális dolgozó.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsák. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.velem.hu

https://kozigallas.gov.hu

 

Vissza az előző oldalra

Vissza a főoldalra