Velem községi Önkormányzat pályázatot hirdet kommunális dolgozó munkakör betöltésére

2021. március 22.

Velem Községi Önkormányzat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

kommunális dolgozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Vas megye, 9726 Velem, Rákóczi utca 73.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Velem község közigazgatási területén a közterületek, középületek és tartozékaik karbantartása, kommunális feladatok kézi és gépi ellátása, egyéb kommunális jellegű feladatok.

Illetmény és juttatások:Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • 8 Általános,
  • B kategóriás jogosítvány,
  • 3 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Szakmunkásképző intézet, kisgép kezelői szakképesítés, kertész szakképesítés,

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bakos László polgármester nyújt, a +36303112235 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Velem Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (9726 Velem, Rákóczi utca 73. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/354/2021 , valamint a munkakör megnevezését: kommunális dolgozó.

vagy

Személyesen: Bakos László polgármester, Vas megye, 9726 Velem, Rákóczi utca 73. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. A sikertelenül, illetve értvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.velem.hu - 2021. március 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. március 22.

 

 

Vissza az előző oldalra

Vissza a főoldalra