Gazdálkodó szervezetek \ Velem Vid Kft.

Önkormányzati tulajdonú szervezetek

Velem Vid Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

E-mail cím:

A társaság székhelye: 9726 Velem, Rákóczi u. 73.
A társaság telephelye: 9726 Velem, Kossuth u. 8.

Velem községi Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet.

A Velem Vid Kft. ügyvezető igazgatójának, Bíró Lászlónak, bruttó havi személyi alapbére: 275.000,- Ft
Az ügyvezető a feladatát a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkaviszonyban látja el.
Felügyelő bizottság (FB) tagjai (3 fő) tiszteletdíjban nem részesülnek.

FB tagok:
Rába Ákos (elnök)
Frisch György (bizottsági tag)
Őri Jenőné szül: Filipánics Éva (bizottsági tag)

Vissza a főoldalra