Gazdálkodó szervezetek \ Velem Vid Kft.

Önkormányzati tulajdonú szervezetek

Velem Vid Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

E-mail cím:

A társaság székhelye: 9726 Velem, Rákóczi u. 73.
A társaság telephelye: 9726 Velem, Kossuth u. 8.

Velem községi Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet.

A Velem Vid Kft. ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője Bíró László.
Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól A megbízatás kezdő időpontja 2016. július 1. A vezető tisztségviselő a társaság
ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el díjazás nélkül.
Felügyelő bizottság (FB) tagjai (3 fő) tiszteletdíjban nem részesülnek.

FB tagok:

 

Vissza a főoldalra