Velemi Gesztenyenapok 2023

Kedves Velemiek! Kedves Üdülőtulajdonosok!

Tájékoztatni szeretnénk Önöket a Gesztenyenapokkal kapcsolatos fontosabb információkról.

2023. október 14-én (szombat) reggel 8 órától, 2023. október 15-én (vasárnap) 19 óráig a Törőcsik Mari úttól a felső buszfordulóig az Önkormányzat veszi igénybe a máskor út és járda céljára szolgáló közterületet a Velemi Gesztenyenapok gasztronómiai, hagyományőrző ünnep és vásárhoz, igénybevételi díj megfizetésével.

Ebben az időszakban személygépkocsival a gyalogosok biztonsága érdekében a falu területére behajtani nem lehet! Kérjük, hogy szíveskedjenek a saját telkükön elhelyezni a járműveiket. Nagyon szükséges esetben autóikkal a Cáki út felé tudnak közlekedni, minden esetben egyeztessenek a pénztárossal (Molnár Lívia) és a biztonsági szolgálattal.

Felhívjuk a szíves figyelmüket arra, hogy a rendezvény ideje alatt TILOS a parkolás a Jókai utcában, a Dózsa György utcában a Kút utcában, a Petőfi Sándor utcában, a Kossuth Lajos utcában és a Gesztenyés utcában, mivel ezek a menekülési útvonalak. 2023. október 13-án (péntek) 12 órától a Rákóczi utcában is TILOS parkolni! A közúti jelzés – megállni tilos jelzőtábla - be nem tartása rendőri intézkedést vonhat maga után!

Kérjük, szíveskedjenek vendégeiket és szállóvendégeiket is időben értesíteni, hogy a személygépkocsival történő behajtás 2023. október 14-én, szombaton 8 óráig megtörténjen. Belépés szombaton és vasárnap 9 és 18 óra között a rendezvény területére belépőjegy felmutatásával lehetséges. Azok a velemi lakosok, ingatlantulajdonosok, akik gyalogosan érkeznek, lakcímkártyájuk felmutatásával mentesülnek a belépőjegyek megvásárlásától.

A helyközi autóbuszjáratok pénteken 13 órától vasárnap estig a Temető parkolóig közlekednek.

Önkormányzatunk nagy erőfeszítéseket tesz a rendezvény sikeréért, amely az egész település érdeke. Kérjük, a tisztelt velemi lakosok és üdülőtulajdonosok türelmét, megértését a rendezvény időtartama alatt!  Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik hozzájárulnak a rendezvény sikeres lebonyolításához.

Segítő együttműködésüket köszönjük szépen!

 

 

Bakos László sk.

Polgármester

 

 

 

VELEMI GESZTENYENAPOK

2023

TÁJÉKOZTATÓ

VELEMI GESZTENYENAPOK

2023. OKTÓBER 14-15.

JELENTKEZÉSI LAP LETÖLTÉSE: Tájékoztató Velemi Gesztenyenapok 2023 (1) (1).doc

 

Velem községi Önkormányzat 2023. október 14-15-én tervezi megtartani a Velemi Gesztenyenapok- Hagyományőrző, Gasztronómiai Ünnepet és Vásárt.

A község területén (Velem, Temetőtől a Rákóczi utca teljes hosszában) történő árusításra jelentkezni a jelentkezési lapon lehet, melyet letölthet a honlapunkról az alábbi linkről: http://velem.hu/gesztenye-unnep

A  jelentkezési lap kitöltése illetve beszkennelése/ befényképezése után küldje el az alábbi címre:

 

e-mail: vagy

postacím: Velem Községi Önkormányzat

9726 Velem, Rákóczi utca 73.

 

Vásározóknak a jelentkezési határidő: 2023. augusztus 31.

 

A jelentkezési lap elküldésével tudomásul veszi, hogy a szervező egyes termékek körében maximalizálja az árusok számát, megszabja az árusított termékek körét.
Előnyben részesítjük azokat a jelentkezőket, akik termékei kézműves manufaktúrából származnak, vagy előállításukra magyar területen került sor, melyek hagyományos, falusi életmódhoz kötődnek, minőségi kézműves árunak minősülnek.

A jelentkezés elküldésével vállalja, hogy a Velemi Gesztenyenapok helykijelölés feltételeit maradéktalanul betartja. Megszegésük esetén kitilthatók a rendezvény területéről.

 

További információkat kérhet:

 

-        a velemigesztenyenapok@gmail.com e-mail címen, amelyre a jelentkezési lapokat is elküldik,

-        illetve munkanapokon 19 óráig a +36-30-540-6085 (Csepregi Anita) telefonszámon.

 

A Gesztenyenapokon való részvétellel kapcsolatos további tudnivalókat, a kérelem beérkezése után küldött helykijelöléshez mellékeljük.

 

Fontos: Az árusító helyek kijelölése a kérelmek beérkezési sorrendjében történik, előnyt élveznek a helykiosztásban azok, akik korábbi években már voltak. Ennek feltétele, hogy 2023. augusztus 18-ig jelentkezzenek. Fenntartjuk magunknak a jogot a jelentkezés elutasítására, valamint a részvételi díjak kategóriájának besorolására.

Kérjük, figyelmesen, pontosan töltse ki a jelentkezési lapot (nem foglalhat nagyobb helyet, mint amit kért (pl. vonóhorog, előtetőt számolja bele!)

 

Részvételi díjak (kategóriák)

1. Hideg, meleg ételek, alkoholmentes és szeszes italok árusításai: 6500 Ft + Áfa /m 2/nap

2. KIZÁRÓLAG Kézműves termékek, népművészeti tárgyak: 3500 Ft +Áfa/ m 2/nap

3. Az 1 és 2. pont alá nem tartozó egyéb termékek árusítása esetén: 5000 Ft +Áfa /m2/nap

Vegyes profilú termékek árusítása esetén a magasabb részvételi díj kerül meghatározásra!

 

Jelentkezésüket várjuk!

 

Velem, 2023. július 25.

 

Velem községi Önkormányzat

 

 

 

VELEMI GESZTENYENAPOK RÉSZVÉTEL IRÁNTI KÉRELEM

2023. október 14-15.

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 31.

Árusításra jelentkező adatai (kötelezően kitöltendő adatok)

Árusításra jelentkező cég neve (számlázási név)

Számlázási cím

Adószáma

Cégjegyzékszám vagy nyilvántartási száma

Bankszámlaszáma

Cég képviselője

Telefonszáma

E-mail címe

Igényelt/ elfoglalni kívánt terület nagysága (válasszon a felsoroltak közül)

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a megjelöltnél/ fizetettnél  nagyobb terület elfoglalása a rendezvényről való kizárást vonja maga után, a részvételi díj visszaadása nélkül!

 

A méretet a következők szerint adja meg: értékesítő oldal (az úttal párhuzamosan)* mélysége (útra merőlegesen). A legkisebb igényelhető hely: 2 m2 Árusításra jelentkezés kizárólag 2 napra történhet!

a.) Sátor teljes mérete:   ………*………..  m2 ,

+    előtető, bármi, ami  területet foglal:     ..…..*…….. m2

b.) Utánfutó/ büféskocsi mérete:……….*………… , m2

+ vonóhorog hossza: …….                     m

+ előtető, kiszolgáló sátor , bármi ami területet foglal:………………. m2

c.) árusító asztal mérete:……..*………. m2 (nem tehet rá sátrat, ha ezt választja)

Áramigénye: csak világításra   /   nagyobb fogyasztás  …… Amper (aláhúzandó)

NYILATKOZAT AZ ÁRAMIGÉNYRŐL ÉS HASZNÁLATÁRÓL

A Jelentkező büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy az általa magával hozott és üzemeltetett elektromos berendezések megfelelnek a mindenkor érvényes villamossági szabványoknak és munkavédelmi előírásoknak. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy a Szervező által megbízott villanyszerelő kivitelező a rendezvény idejére ideiglenes elektromos hálózatot épít ki és nyilatkozik, hogy a hálózat vételezési pontjáig vállal felelősséget.

 

 

NYILATKOZAT A NYÍLT LÁNGGAL ÜZEMELŐ KÉSZÜLÉKEK HASZNÁLATÁRÓL

A Jelentkező büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy az általa használt nyílt lánggal üzemelő berendezések megfelelnek a mindenkor érvényes szabványoknak és munkavédelmi előírásoknak, továbbá az előírt bevizsgált porral oltó készülékkel rendelkezik az üzemelés során.

Az igénybevétel helye

(nem kötelező kitölteni, de ha korábban már volt és szeretne oda menni)

Hová kéri a helyet? ………………………………………………………

Az árusító helyek kijelölése a kérelmek beérkezési sorrendjében történik, de előnyt élveznek a helykiosztásban azok, akik korábbi években már voltak. Ennek feltétele, hogy augusztus 18-ig jelentkezzenek.

Az árusítandó termékek megnevezése

(csak a megjelölt termék árusítható)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy fesztivál hangulatához nem illeszkedő termék esetén elutasítsák a jelentkezőt

A tevékenységhez használt árusító sátor, stand vagy jármű műszaki leírása (anyaga, rögzítés módja, jármű esetén típusa, forgalmi rendszáma, megengedett legnagyobb összsúlya stb.)

 

……………………………………………………………………………………………………

Mellékletként 1-2 fotót/ vázlatot várunk.

A részvétel feltételei

A jelentkezési lap elküldésével tudomásul veszi, hogy a szervező egyes termékek körében maximalizálja az árusítók számát, megszabja az árusított termékek körét.

Előnyben részesítjük azokat a jelentkezőket, akik termékei kézműves manufaktúrából származnak, vagy előállításukra magyar területen került sor, melyek hagyományos, falusi életmódhoz kötődnek, minőségi kézműves árunak minősülnek.

 

A jelentkezés elküldésével vállalja, hogy a Velemi Gesztenyenapok helykijelölés feltételeit maradéktalanul betartja. Megszegésük esetén kitilthatók a rendezvény területéről.

A jelentkezési lap aláírásával engedélyezem, hogy adataimat nyilvántartsa és kezelje Velem községi Önkormányzat. Adatait csak a Velemi Gesztenyenapokkal kapcsolatos ügyintézéskor használjuk fel, harmadik félnek ki nem adjuk.

A jelentkezés elfogadása után az Önkormányzattól egy részvételt biztosító helykijelölést kap, a befizetendő összeggel. A számlát a befizetést követően küldjük.

Befizetési határidő: 2023. szeptember 17-ig A jelentkezés a befizetéssel válik véglegessé! Késedelmes fizetés esetén nem tartjuk fenn a helyét.

Amennyiben a Velemi Önkormányzat elutasítja jelentkezését (erre indoklás nélkül lehetősége van), erről email-ben értesíti.

NYILATKOZAT AZ ENGEDÉLYEKRŐL A Jelentkező büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy minden szükséges és érvényes szakhatósági engedéllyel rendelkezik, amelyek a tevékenysége végzéséhez elengedhetetlenek. Ezeket az engedélyeket a jelentkezése során elküldi a Jelentkezési lapja mellékleteként.

Aláírásommal vállalom a fentiek elfogadását.

Kelt:

 

--------------------------------------------------

(cégszerű) aláírás, pecsét

JELENTKEZÉSI LAP LETÖLTÉSE:Tájékoztató Velemi Gesztenyenapok 2023 (1) (1).doc

 

 

 

 

 

Vissza a főoldalra