Önkormányzat \ Előterjesztések

Dátum Megnevezés
2024-05-24 E01_ 1. napirendi pont 2024.05.30
2024-05-24 E02_2. napirend 2024.05.30.
2024-05-24 E03_ 3. napirend 2024.05.30
2024-05-24 E04_4. napirend 204.05.30
2024-04-23 E1_ együttes testületi ülés
2024-02-14 Együttes KT ülés előterjesztés
2024-02-12 E4a_a közterület elnevezésének rendjéről és a házszám megállapításáról szóló rend. mód
2024-02-12 E4b_ az Önkormányzat SZMSZ módosítása
2024-02-09 E01_Kőszegi Közös Hivatal finanszírozása 2024
2024-02-09 E02_ Velem középtávú tervezés
2024-02-09 E03_Velem községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése
2024-02-09 E05_Velem 2024. évi munkaterve
2024-02-09 E06_Velem programterv
2023-12-08 E01_illetménykiegészítés
2023-11-24 E01_Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítása
2023-11-24 E02_Beszámoló a 2023. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről
2023-11-24 E03_2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
2023-11-24 E04_A szociális ellátásokról szóló 10/2021. (VIII.10.) önkormányzati rendelet módosítása
2023-11-13 E01_gördülő fejl. terv mód
2023-11-13 E02_ vételi ajánlat
2023-11-09 E01 eladási ár módosítás
2023-11-09 E02 Költségviselési megállapodás
2023-11-09 Meghívó Kőszegszerdahely
2023-10-04 E01_ Irottkő Natúrparkért Egyesülettel együttműködési megállapodás elfogadása
2023-10-04 E03_III/1. Településszerkezeti terv határozati javaslata
2023-10-04 E03_Velem község településrendezési eszközeinek 2. számú módosítása, Velem község helyi építési szabályzatáról szóló 8/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
2023-10-04 E04_Hozzájárulás székhely bejegyzéshez - Magóvó Kulturális Egyesület
2023-08-30 A közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokról szóló 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezése, új köztisztasági rendelet megalkotása
2023-08-30 Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítása
2023-08-30 Beszámoló a 2023. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
2023-08-30 E05_ Orvosi ügyelet szerződés módosítása
2023-08-30 Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
2023-08-17 Feljegyzés partnerségi egyeztetés
2023-08-14 E01_Vasivíz gördülő fejlesztési terv jóváhagyása
2023-08-14 E02_Bursa csatlakozási nyilatkozat
2023-07-12 E01_A gyermekétkeztetés nyersanyagnormáinak megállapítása, valamint a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 11/2017. (IX. 21.) önkormányzati rendelet módosítása
2023-07-12 E02_A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász szervezettel ellátási szerződés kötése
2023-07-12 E03_Velem községi Önkormányzat költségvetési előirányzat átcsoportosítása _
2023-07-12 E04_a szociális ellátásokról szóló 12/2021. (VIII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
2023-07-12 E04_határozati javaslat
2023-05-17 E01_2022. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása (IV. negyedév)
2023-05-17 E02_Velem községi Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás)
2023-05-17 E03_Jelentés a 2022. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
2023-05-17 E04_Beszámoló a 2022. évi gyermekvédelmi munkáról
2023-04-11 E01_ 1. Velem községi Önkormányzat költségvetési előirányzat átcsoportosítása a „Barangolás a megyei értékek mentén két keréken” tárgyú projekthez kapcsolódóan
2023-04-11 E02_2. A gyermekorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás formájában történő ellátásáról szóló szerződés módosítása
2023-03-23 E_01 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által tervezett Gyermekotthon üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatala
2023-03-22 E02_Környezeti hatás jelentőségének eldöntése Bozsok_Ólmod kerékpárút
2023-03-10 E01_Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítását
2023-03-10 E02_közbeszerzési terv elfogadása
2023-03-07 Együttes KT 3. napirend
2023-03-07 Együttes KT ülés 1. napirend
2023-03-07 Együttes KT ülés 2. napirend
2023-02-09 E 01_ illetménykiegészítés és illetményalap mód.
2023-02-09 E02_Just Food közétkeztetés feladatainak ellátása tárgyában létrejött szolg. szerz. mód.
2023-02-09 E03_Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsóval kötött feladat-ellátási szerz. mód.
2023-02-09 E04_ A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi ktsgv. jóváhagyása
2023-02-09 E05_A 2024-2026 évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása
2023-02-09 E06_ Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
2023-02-09 E07_ A képviselő-testület 2023. évi munkatervének jóváhagyása
2023-02-09 Programtervezet 2023
2022-11-29 E06_a szociális ellátásokról szóló 12/2021. (VIII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
2022-11-24 E01_Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.9.) önkormányzati rendelet módosítása
2022-11-24 E02_Beszámoló a 2022. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről
2022-11-24 E03_A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2023. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása
2022-11-24 E04_ 2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
2022-11-24 E05_A 2023-2026. évekre vonatkozó Stratégiai ellenőrzési terv jóváhagyása
2022-09-09 E01_ Velem 2022.I. félévi módosítás
2022-09-09 E02_Velem községi Önkormányzat gazdálkodásának 2021. I. félévi teljesítéséről
2022-09-09 E03_ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
2022-08-24 E01_szociális célú tűzifa pályázat
2022-08-24 E02_ Velemi Gesztenyenapokkal kapcsolatos döntés
2022-08-24 E03_gördűlő fejlesztési terv
2022-08-24 E04_Bursa Ösztöndíjpályázat benyújtása
2022-07-18 E02_ gyermekjóléti rendelet módosítása
2022-06-20 E01_2022.06.22
2022-05-18 E04_ 2021. évi belső ellenőrzési jelentés
2022-05-18 E07_ köznevelési szerződés megkötése
2022-05-18 E_01 Velem 2021. IV. negyedévi módosítás
2022-05-18 E_02 Velem 2021. évi zárszámadás
2022-05-18 E_05 2021. évi gyermekvédelmi beszámoló
2022-05-18 E_06_szociális rendelet módosítása
2022-02-07 Munkaterv
2022-02-04 E_01 Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
2022-02-04 E_02 Középtávú tervezés
2022-02-04 E_03 Velem községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése
2022-02-04 Program tervezet 2022
2022-01-24 E03_ kommunális eszköz beszerzése
2022-01-24 E03_útfelújítás pályázat
2022-01-24 E_03 Óvoda felújítása pályázat
2022-01-21 E01_PM tiszteletdíja
2022-01-21 E02_ALPM tiszteletdíja
2022-01-21 E04_ köznevelési szerződés
2021-11-26 1. napirendi pont 2021.11.30. SZGYF kérelem
2021-11-26 2a napirendi pont Velem 2021. III. negyedévi mód.
2021-11-26 2b.napirendi pont III. negyedévi beszámoló
2021-11-26 3. napirendi pont Velem Önkormányzat-létszámkeretének megemelése
2021-11-26 5. napirendi pont illetménykiegészítés_illetményalap 2022. évre
2021-11-26 5. napirendi pont Szociális ellátásokról szóló rendelet mód.
2021-11-26 6. napirendi pont hóeltakarítás
2021-10-22 E_01 A Szociális és és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kérelme a Velem 135/3, Velem 135/4 és Velem 135/5 hrsz-ú ingatlan kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása és a Településrendezési terv fenti ingatlan érintő övezeti besorolás módosítása tárgyában
2021-10-22 E_02 Szociális célú tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása
2021-10-22 E_03A gyermekétkeztetés 2022. évi nyersanyagnormáinak megállapítása valamint a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 11/2017. (IX. 21.) önkormányzati rendelet módosítása.
2021-10-22 E_04 A 2022. évi ellenőrzési terv jóváhagyása
2021-10-22 E_05 A Stratégiai Ellenőrzési Terv felülvizsgálata
2021-08-31 E_05 Velemi gyöngyszemek
2021-08-27 BESZÁMOLÓ Velem községi Önkormányzat gazdálkodásának 2021. I. félévi teljesítéséről
2021-08-27 E_01 az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
2021-07-16 E_04_Velem községi Önkormányzat-MFP-OTF-2020. Óvodai sportterem tornaszoba fejlesztése saját forrás biztosítása
2021-07-16 E_06 gördülő fejlesztési terv
2021-07-09 E02_Az önkormányzati képviselők tagjai tiszteletdíjáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása
2021-05-31 indokolás Velem községi Önkormányzatának költségvetési előirányzat átcsoportosításához
2021-05-31 INDOKOLÁS Velem községi Önkormányzatának költségvetési előirányzat átcsoportosításához
2021-05-26 az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének IV. negyedévi módosításáról
2021-05-26 Önkormányzat gazdálkodásának 2020. évi teljesítéséről
2021-05-25 INDOKOLÁS Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat módosítása
2021-04-26 indokolás Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 12/2020.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
2021-04-22 2020. évi Magyar Falu Program keretében az „Óvoda tornaszoba felújítása” című MFP-OTF/2020 kódszámú pályázati támogatásból kivitelező meghatározása
2021-04-20 indokolás a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a hivatali helyiségen, a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése esetén fizetendő díj mértékérő
2021-04-19 Ellenőrzési terv végrehajtása
2021-04-16 Velem NKA pályázat benyújtása
2021-04-16 Velem pályázat benyújtása önkormányzatok rendkívüli támogatására
2021-04-08 Indokolás gyermekvédelmi beszámoló 2020
2021-03-10 Közbeszerzési terv 2021
2021-02-11 INDOKOLÁS Velem községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének elfogadásához
2021-02-11 Indokolás Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének elfogadásához
2021-02-11 INDOKOLÁS Velem községi Önkormányzat Középtávú tervének elfogadásához
2021-02-10 E_közös önkormányzati hivatal működési rend szabályzat mód
2021-02-08 E_05 új szociális rendelet megalkotása
2021-01-08 Indokolás a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a hivatali helyiségen, a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése esetén fizetendő díj mértékérő
2021-01-08 Indokolás kommunális dolgozó pályázat kiírása
2021-01-08 Indokolás Vasivíz vagyonértékelés
2021-01-08 Képviselők tiszteletdíjáról szóló ÖR hatályon kívül helyezése
2021-01-08 Velem község 2021. évi programterve
2020-12-11 02_Indokolás szociális rendelet módosítása
2020-12-11 03_Indokolás hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés mód.
2020-12-11 06_Indokolás Közös Önk, Hiv. megállap. mód
2020-12-11 08_Gazdasági program Velem 2019-2024
2020-12-11 Indokolás közművelődési rendelet módosításához
2020-11-25 indokolás hó és síkosság mentesítés
2020-11-25 Indokolás illetménykiegészítés
2020-11-24 indokolás belső ellenőrzési terv 2021
2020-11-19 indokolás III. negyedévi módosítás
2020-11-18 Indokolás III. negyedévi beszámoló
2020-11-09 indokolás bérleti szerződés módosítása
2020-11-09 Indokolás gyermekjóléti rendelt módosítása
2020-11-09 Indokolás NMI
2020-11-09 Indokolás szoc. tűzifa rendelettervezethez
2020-11-09 Indokolás Velem Vid Kft jogutód nélküli megszűnése
2020-09-08 E 1 2020.09.09
2020-09-02 E1 2020.09.03
2020-08-14 1. napirend előterjesztés 2020.08.18
2020-08-14 2. napirend előterjesztés 2020.08.18.
2020-08-14 3. napirend előterjesztés 2020.08.18
2020-08-14 4. napirend eéőterjesztés 2020.08.18
2020-08-14 5. napirend előterjesztés 2020.08.18.
2020-08-14 6. napirend előterjesztés 2020.08.18
2020-08-14 7. napirend előterjesztés 2020.08.18.
2020-07-10 E1 2020.07.14 RKT
2020-07-10 magóvó egyesület kérelme 2020.07.14
2020-07-10 tervezet 2020.07.14
2020-06-23 Velem község pénzügyi helyzete
2020-06-22 4. napirend 2020.06.23
2020-06-19 1. napirendi pont 2020.06.23
2020-06-19 2. napirendi pont 2020.06.23.
2020-06-19 3. napirendi pont 2020.06.23.
2020-02-24 Előterjesztés Együttes KT 1.
2020-02-24 Előterjesztés Együttes KT 1.
2020-02-24 Előterjesztés Együttes KT 2.
2020-02-11 6. napirendi pont SZMSZ módosítása
2020-02-10 9. napirendi pont
2020-02-07 1. napirendi pont 2020.02.11.
2020-02-07 10. napirendi pont 2020.02.11.
2020-02-07 2. napirendi pont 2020.02.11
2020-02-07 3. napirendi pont 2020.02.11.
2020-02-07 4. napirendi pont 2020.02.11.
2020-02-07 5. napirendi pont 2020.02.11.
2020-02-07 6. napirendi pont 2020.02.11.
2020-02-07 7. napirendi pont 2020.02.11.
2020-02-07 8. napirendi pont 2020.02.11.
2020-01-17 E_1. napirend 2020.01.21
2019-11-22 1. napirendi pont 2019.11.26
2019-11-22 2. napirendi pont 2019.11.26
2019-11-22 3. napirendi pont 2019.11.26.
2019-11-22 4. napirendi pont 2019.11.26
2019-11-22 5. napirendi pont 2019.11.26
2019-11-22 6. napirendi pont 2019.11.26
2019-11-22 7. napirend 2019.11.28
2019-11-22 8. napirendi pont 2019.11.26
2019-11-04 1. napirendi pont 2019.11.06.
2019-10-18 3. napirendi pont előterjesztés 2019.10.24.
2019-10-18 4. napirend a polgármester illetményének/tiszteletdíjának megállapítása 2019.10.24
2019-10-18 5 napirend alpolgármester illetményének/tiszteletdíjának megállapítása 2019.10.24
2019-10-18 6.napirend bizottság megválasztása 2019.10.24
2019-10-18 7.napirend képviselők tiszteletdíja 2019.10.24
2019-10-18 8. napirend egyebek 2019.10.24
2019-09-23 1. napirendi pont 2019.09.25.
2019-09-23 E2 házasságkötési rendelet mód.
2019-09-23 E2 polgármester, alpolgármester tiszteletdíj
2019-09-23 E2 vagyonrendelet mód. 09.25
2019-08-23 1. napirendi pont 2019.08.28. testületi ülésre
2019-08-23 2. napirendi pont 2019.08.28. testületi ülésre
2019-08-23 3. napirendi pont 2019.08.28. testületi ülésre
2019-08-23 4. napirendi pont 2019.08.28. testületi ülésre
2019-08-23 5. napirendi pont 2019.08.28. testületi ülésre
2019-07-15 2019.07.17. 2. napirend rendkívüli testületi ülés
2019-07-15 2019.07.17. 3. napirend
2019-07-15 2019.07.17. rendkívüli ülés előterjesztés
2019-06-26 Velem Vid Kft. Egyszerűsített éves beszámoló
2019-06-24 Előterjesztés 1. napirendi ponthoz 2019.06.26
2019-05-30 11. napirend előterjesztés 05.30
2019-05-30 9. napirendi előterjesztés 05.30
2019-05-27 8. napirendi pont előterjesztés 05.30
2019-05-24 1. napirendi pont 05.30
2019-05-24 2. napirendi pont 05.30
2019-05-24 3. napirendi pont 05.30
2019-05-24 4. napirendi pont 05.30
2019-05-24 5. napirendi pont 05.30
2019-05-24 6. napirendi pont 05.30
2019-05-24 6. napirendi ponthoz kérelem 05.30
2019-05-24 7. napirendi pont 05.30
2019-05-24 7. napirendi ponthoz ÖTE kérelem 05.30
2019-05-24 Előterjesztés 8. napirendi pont 05.30
2019-04-26 1. napirendi pont melléklet 2019.04.29
2019-04-25 1. napirend együttes 04.30.
2019-04-25 1. napirendi pont 04.29.
2019-04-25 2. napirendi együttes 04.30.
2019-04-25 2. napirendi pont 04.29.
2019-04-25 3. napirend melléklet
2019-04-25 3.napirendi pont 04.29.
2019-04-25 4. napirend együttes 04.30
2019-04-25 4. napirendi pont 04.29.
2019-04-25 4. napirendi pont melléklet
2019-04-25 5. napirend melléklet 2.
2019-04-25 5. napirendi 04.30.
2019-04-25 5. napirendi pont 04.29.
2019-04-25 5. napirendi pont melléklet gdpr
2019-02-27 2. napirendi pont előterjesztés
2019-02-26 1. napirendi pont 2019.02.27.
2019-02-26 1. napirendi pont árajánlat
2019-02-26 6. napirendi pont 2019.02.15
2019-02-26 6. napirendi pont melléklet 2019.02.15
2019-02-14 Költségszámítás Velem, Réti-patak híd
2019-02-14 Műszaki szakértői vélemény és nyilatkozat Velem Réti patak híd állapota és javítása
2019-02-11 1. napirend Kőszegi Közös Önk. Hivatal 2019. évi költségvetésének jóváhagyása
2019-02-11 2. napirend Velem Középtávú Terv 2019-2022.
2019-02-11 3. napirend 2019. évi költségvetés
2019-02-11 4. napirend Velem munkaterv
2019-02-11 5. napirend 2019. évi rendezvénynaptár
2019-01-21 2. napirendi pont előterjesztés 2019.01.22
2019-01-18 3. napireni pont előterjesztés 2019.01.22
2018-11-22 1. napirendi pont előterjesztés 2018.11.26
2018-11-22 2. napirendi pont előterjesztés 2018/.11.26
2018-11-22 3. napirendi pont előterjsztés 2018.11.26
2018-11-01 1. napirendi pont 2018.11.05
2018-11-01 2. napirendi pont
2018-11-01 Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz 2018.11.05.
2018-09-14 2018.09.17. OMSZ árajánlat
2018-09-14 2018.09.17. rendkívüli ülésre Pharmimpex tervezet
2018-08-24 1. napirendi pont 2018.08.28.
2018-08-24 2. napirendi pont 2018.08.28.
2018-08-24 3. napirendi pont 2018.08.28.
2018-08-24 4. napirendi pont 2018.08.28.
2018-08-24 5. napirendi pont
2018-08-24 6. napirend előterjesztés együttműködési megállapodás
2018-08-24 6. napirend 2018.08.28.
2018-05-29 1. napirendi pont 2018.05.29
2018-05-25 2. napirendi pont 2018.05.29
2018-05-25 3 b napirendi pont 2018.05.29
2018-05-25 3. a napirendi pont 2018.05.29
2018-05-25 4 napirendi pont 2018.05.29
2018-05-25 5. napirendi pont 2018.05.29
2018-04-24 Előterjesztés 1. napirend 2018.04.26
2018-04-24 Előterjesztés 2. napirend 2018.04.26.
2018-04-24 Előterjesztés 3. napirend 2018.04.26.
2018-03-26 1. napirendli pont 2018.03.28
2018-02-23 1. napirendi pont 2018.02.26
2018-02-23 1. naprendi pont rendelet-tervezet
2018-02-23 2. napirendi pont 2018.02.26.
2018-02-23 3. napirendi pont 2018.02.26
2018-02-09 1. napirendi pont 2018.02.13. testületi ülésre
2018-02-09 2. napirendi pont 2018.02.13 testületi ülésre
2018-02-09 3. napirendi pont 2018.02.13. testületi ülésre
2018-02-09 4. napirendi pont 2018.02.13.
2018-02-09 5. napirendi pont 2018.02.13.
2018-02-09 7. napirendi pont 2018.02.13.
2018-01-26 Előterjesztés 1. napirend 2018.01.29.
2018-01-26 Előterjesztés 4. napirend 2018.01.29.
2017-12-15 1. napirendi pont a 2017.12.18. testületi ülésre
2017-12-15 2. napirend 2017.12.18. testületi ülésre
2017-11-24 1. napirendi pont 2017.11.28.
2017-11-24 10. napirendi pont 2017.11.28
2017-11-24 11. napirend 2017.11.28.
2017-11-24 11. napirend 2017.11.28.
2017-11-24 11. napirend egyebek 2017.11.28
2017-11-24 11. napirend egyebek 2017.11.28.
2017-11-24 2. napirendi pont 2017.11.28
2017-11-24 3. napirendi pont 2017.11.28
2017-11-24 4. napirendi pont 2017.11.28.
2017-11-24 5. napirendi pont 2017.11.28
2017-11-24 6. napirendi pont 2017.11.24
2017-11-24 7. napirendi pont 2017.11.28
2017-11-24 8. napirendi pont 2017.11.28.
2017-11-24 9. napirendi pont 2017.11.28.
2017-08-18 1. napirend 2017.08.23.
2017-08-18 2. napirend 2017.08.23.
2017-08-18 3. napirend 2017.08.23.
2017-08-18 4. napirend 2017.08.23.
2017-08-18 5. napirend 2017.08.23.
2017-08-18 6. napirend 2017.08.23.
2017-08-10 1. napirend 08.11-i rendkívüli testületi ülésre
2017-06-23 2. napirend 2017.06.23.
2017-06-22 1. napirend 2017.06.23.
2017-05-26 1. napirend 2017.05.30.
2017-05-26 2. napirend 2017.05.30.
2017-05-26 3. napirend 2017.05.30
2017-05-26 4. napirend 2017.05.30
2017-05-26 5. napirend 2017.05.30
2017-05-16 1. napirend előterjesztés 2017.05.18
2017-05-05 1. napirend 2017.05.10.
2017-05-05 2. napirendi pont 2017.05.10.
2017-05-05 3. napirendi pont 2017.05.10.
2017-04-07 1. napirendi pont 2017.04.12.
2017-03-03 1. napirendi pont 2017.03.07.
2017-02-09 1. Közös Hivatal finanszírozása
2017-02-09 2. Középtávú tervezés Velem 2017-2020. évekre
2017-02-09 2. Középtávú tervezés Velem 2017-2020. évekre melléklet
2017-02-09 3. Előzetes hatásvizsgálat
2017-02-09 3. Velem Költségvetési Rendelet
2017-02-09 3. Velem Költségvetési Rendelet előterjesztés
2017-02-09 4. Munkaterv Velem
2017-02-09 5. Iskolai körzetek véleményezése
2017-02-09 Tűzoltóság
2017-01-25 1. napirendi pont 2017.01.27
2017-01-25 2. napirendi pont előterjesztés
2016-12-12 Rendkívüli testületi ülés 2016.12.14. 2. napirendi pont
2016-12-12 Rendkívüli testületi ülés 2016.12.14. 1. napirendi pont
2016-11-25 1. napirendi pont az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet módosítása 2016.11.30.
2016-11-25 10 napirendi pont 2016.11.30.
2016-11-25 2. napirendi pont Beszámoló az önkormányzat 2016. évi III.negyedévi teljesítéséről 2016.11.30.
2016-11-25 3. napirendi pont A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2017. évi illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása 2016.11.30.
2016-11-25 5. napirendi pont A 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
2016-11-25 6. napirendi pont Az önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 13/2013.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosítása
2016-11-25 8. napirendi pont a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 20/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet módoosítása
2016-11-25 9. napirendi pont Kőszeg Város Önkormányzata településrendezési tervének véleményezése 2016.11.30.
2016-11-25 Kőszeg Város Önkormányzata településrendezési tervének véleményezése
2016-11-25 Kőszeg Város Önkormányzata településrendezési tervének véleményezése
2016-10-28 1. napirendi pont 2016.11.03.
2016-10-28 2. napirendi pont 2016.11.03 testületi ülésre
2016-10-28 3. napirendi pont 2016.11.03
2016-10-27 1. napirendi pont 2016.10.28. rendkívüli testületi ülésre
2016-09-28 1. napirendi pont szociális célú tüzelőanyag pályázat benyújtása2016.09.29
2016-09-28 3. napirend Kommunális dolgozói munkakörre kiírt pályázat elbírálása 20160929
2016-09-28 4. napirend kommunális dolgozó munkakörre pályázat kiírása 20160929
2016-08-24 1b. Beszámoló az önkormányzat 2016. I félévi teljesítéséről
2016-08-24 2.napirend SZMSZ módosítása
2016-08-24 3. napirendi pont Bursa Hungarica
2016-08-24 4. napirend helyi választási bizottságba póttagok választása
2016-08-24 5. napirend Bozsok rendezési terv módosítása
2016-08-24 Előterjesztés 1.a napirendi ponthoz 20160829
2016-08-15 Velem Vid Kft árajánlata Velemi Gesztenyenapok őrzési,beléptetési, parkoltatási feladataira
2016-07-15 1. napirend alapvető jogok biztosának jelentése
2016-07-15 2. napirend beleterületbe vonásról döntés
2016-07-15 Velem Vid Kft. egyszerűsített éves beszámoló
2016-06-27 01 Szilárd hulladék közszolgálati szerződés és rendelet módosítása 2016.06.29. rendkívüli testületi ülésre
2016-06-27 02 napirendi Kőszegszerdahely rendezési terv módosításának véleményezése 2016.06.29.
2016-06-10 Rendkívüli testületi ülés 2016.06.14. 2. napirendi pont
2016-05-25 3. napirendi pont előterjesztés rendkívüli ülésre
2016-05-25 rendkívüli testületi ülés 2. napirendi pont
2016-05-25 rendkívüli testületi ülés 4. napirendi pont
2016-05-09 rendkívüli testületi ülés 1. napirendi pontjához
2016-04-22 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítása
2016-04-22 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetés teljesítéséről szóló új önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása
2016-04-22 3.Beszámoló a 2015. évben végzett gyermekvédelmi munkáról
2016-04-22 4. A 2015. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés
2016-04-07 Közös HIvatal megállapodás módosítása
2016-04-07 Közös HIvatal megállapodás módosítása melléklet
2016-04-07 Közszolgálati szerződés módosítás
2016-04-07 Közszolgálati szerződés módosítás előterjesztés
2016-03-21 A szociális igazgatásról ás ellátásokról szóló 20/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítása
2016-03-21 Döntés Top 2.1.3. kódszámú és TOP 1.2.1. kódszámú pályázatban való részvételről
2016-03-21 Koronaőrző emlékhely kialakításához árajánlatok
2016-03-21 közszolgálati szerződés tervezet
2016-03-21 Őrségi Nemezeti Park vételi ajánlata
2016-03-21 Velem Vid Kft. megbízása településüzemeltetési és kommunális szolgáltatói feladatok ellátásával
2016-03-21 Velem, Kossuth u. 8. szám alatti ingatlan felújítására vonatkozó árajánlat elfogadása
2016-02-10 2016-2020 évi gazdasági program
2016-02-10 2016-2020 évi gazdasági program előterjesztés
2016-02-10 2016. évi költségvetés mellékeletei
2016-02-10 Előzetes hatásvizsgálat 2016
2016-02-10 Házasságkötésekről szóló rendelet módosítása
2016-02-10 Iskolai körzetek véleményezése
2016-02-10 Költségvetési információs táblázatok
2016-02-10 Költségvetési rendelet előterjesztés
2016-02-10 Költségvetési rendelet tervezet
2016-02-10 Kőszeg és Vidéke lap megállapodás
2016-02-10 Középtávú terv 2016-2019. évekre
2016-02-10 Középtávú terv melléklete
2016-02-10 Közös Hivatal finanszírozása
2016-02-10 Pályázati hozzájárulás
2016-02-10 Velem munkaterve
2015-11-26 1. Rendőrségi beszámoló
2015-11-26 2. Közös Önkormányzati Hivatal
2015-11-26 3. 2015. III. negyedévi rendelet tervezet
2015-11-26 3. 2015. III. negyedévi rendelet tervezet előterjesztés
2015-11-26 3. 2015. III. negyedévi rendelet tervezet információs táblák
2015-11-26 3. 2015. III. negyedévi rendelet tervezet mellékletek
2015-11-26 4. 2015. III. negyedévi beszámoló
2015-11-26 4. 2015. III. negyedévi beszámoló melléklet
2015-11-26 5. Illetménykiegészítés 2016. évre
2015-11-26 6. Kőszeg Városüzemeltetői megállapodás
2015-11-26 7. Velem szociális tüzifa igénylés
2015-11-26 7. Velem szociális tüzifa igénylés 1. melléklet
2015-11-26 7. Velem szociális tüzifa igénylés 2. melléklet
2015-11-26 7. Velem szociális tüzifa igénylés rendelet
2015-11-26 8. Szilárdhulladék módosítás
2015-11-26 9. Gesztenyenapok elszámolása
2015-11-26 9. Gesztenyenapok elszámolása 1. melléklet
2015-11-26 9. Gesztenyenapok elszámolása 2. melléklet
2015-11-26 Beszámoló Közös Önkormányzati Hivatal
2015-11-02 2016. évi belső ellenőrzési terv
2015-11-02 Család és Gyermekjóléti Szolgálat felülvizsgálata
2015-11-02 Hivatali működési rend. módosítás
2015-11-02 Társulási megállapodás módosítása
2015-09-03 2015. I. félévi beszámoló mellékletei
2015-09-03 2015. I. félévi beszámoló szöveges
2015-09-03 2015. I. félévi rendelet
2015-09-03 2015. I. félévi rendelet mellékletei
2015-09-03 2015. I. félévi rendelet módosítás indokolás
2015-09-03 2015. I. félévi rendelet módosítás info táblázatai
2015-09-03 Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat
2015-09-03 Gyermekjóléti rendelet módosítása
2015-09-03 Gyermekjóléti rendelet SZMSZ módosítása
2015-09-03 Gyermekjóléti rendelet tervezet egységes szerkezetben
2015-09-03 Környezetvédelmi rendelet előterjesztés
2015-09-03 Környezetvédelmi rendelet tervezet
2015-06-19 Bizottság megválasztása
2015-06-19 Felügyelő Bizottsági ügyrend (Velem VID)
2015-06-19 HEP előterjesztés
2015-06-19 Hivatali létszámemelés
2015-06-19 Kerekasztal együttműködési megállapodás
2015-06-19 Kerekasztal együttműködési megállapodás 2.
2015-06-19 Kerekasztal előterjesztés
2015-06-19 Közös hivatal megállapodás módosítása
2015-06-19 Szociális rendelet módosítása
2015-06-19 Velem Kossuth utca 8 számú ingatlan felújítása
2015-06-19 Velem község településrendezési tervének záróvéleménye
2015-06-19 Velem község településszerkezeti terv és HÉSZ jóváhagyása
2015-06-19 Velem község településrendezési tervének záróvéleménye előterjesztés
2015-05-04 3. napirend előteresztése
2015-05-04 3. napirend rendelet hatályon kívül helyezése
2015-05-04 Gyermekvédelmi beszámoló
2015-05-04 Zárszámadás információs táblák
2015-05-04 Zárszámadás mellékletek
2015-05-04 Zárszámadás rendelet
2015-05-04 Zárszámadás szöveges
2015-03-25 2. napirend kiegészítés
2015-03-25 2. napirendi pont
2015-03-25 Előzetes hatásvizsgálat
2015-03-25 Velem 2014. IV. módosítás
2015-03-25 Velem 2014. IV. módosításhoz információs táblázatok
2015-03-25 Velem 2014. IV. módosításhoz mellékletek
2015-03-25 Velem 2014. IV. módosító rendelet
2015-02-18 Közterület elnevezés rendelet felülvizsgálata
2015-02-18 Szociális rendelet módosítása
2015-02-05 3. napirend melléklete Bozsok
2015-02-05 3.napirendi pont adósságot keletkeztető ügyletek
2015-02-05 4. napirendi pont adósságot keletkeztető ügyletek
2015-02-05 9. napirendi pont Bozsok
2015-02-05 Bozsok költségevetési rendelet
2015-02-05 Bozsok költségvetési rendeletéhez információs táblák
2015-02-05 Bozsok munkaterve
2015-02-05 Előzetes hatásvizsgálat Bozsok
2015-02-05 Előzetes hatásvizsgálat Velem
2015-02-05 Költségvetéi információs táblázatok Velem
2015-02-05 Költségvetési melléklet Bozsok
2015-02-05 Költségvetési melléklet Velem
2015-02-05 Költségvetési rendelet Velem
2015-02-05 Költségvetési rendelet előterjesztés Bozsok
2015-02-05 Költségvetési rendelet előterjesztés Velem
2015-02-05 Költségvetésihez információ táblázatok Bozsok
2015-02-05 Közös Hivatal finanszírozása Bozsok
2015-02-05 Közös Hivatal finanszírozása melléklet
2015-02-05 Közös Hivatal finanszírozása melléklet (2)
2015-02-05 Közös Hivatal finanszírozása Velem
2015-02-05 Megállapodás módosítás KÖH Kőszeg
2015-02-05 Munkaterv Velem
2014-12-11 Gyermekjóléti rendelet módosítása
2014-12-11 Hulladékgazdálkodási ajánlattétel
2014-12-11 Rendőrségi beszámoló
2014-12-11 Támogatási szerződés
2014-12-11 Társulási megállapodás módosítása
2014-11-14 Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
2014-11-14 Alpolgármester választás előterjesztés
2014-11-14 Illetménykiegészítés 2015. évre
2014-11-14 Költségetés módosításához információs táblázatok
2014-11-14 Költségvetés módosításához mellékletek
2014-11-14 Költségvetési rendelet módostás
2014-11-14 Szilárdhulladék elszállítási előterjesztés
2014-11-14 Szilárdhulladék szállítási ajánlattételi felhívás elbírálásra
2014-11-14 Velem III. negyedévi beszámoló
2014-11-14 Velem III. negyedévi beszámoló melléklete
2014-10-15 Alpolgármester választás
2014-10-15 Bizottság megválasztása
2014-10-15 Egyebek
2014-10-15 Képviselők tiszteledíja
2014-10-15 SZMSZ módosítás
2014-10-15 Társulásba tag delegálása
2014-10-15 Tiszteletdíj és költségtérítés megállapítása alpolgármester
2014-10-15 Tiszteletdíj és költségtérítés megállapítása polgármester
2014-09-15 2014. évi I. félévi beszámoló
2014-09-15 2014. I. félévi beszámoló melléklet
2014-09-15 Egyebek, BURSA csatlakozási nyilatkozat
2014-09-15 Hulladékgazdálkodási ajánlattételi felhívás
2014-09-15 Rendelet hatályon kívül helyezése
2014-09-15 Szilárdhulladék szállítás előterjesztés
2014-09-15 Vasivíz Zrt. gördülő fejlesztési terv
2014-07-24 Gyermekvédelmi beszámoló 2013. Velem
2014-07-24 Helyi Választási Bizottság Velem
2014-07-24 Velem 2014. II. negyedév költségvetés módosítás indokolás
2014-07-24 Velem 2014. II. negyedév költségvetés módosításához mellékletek
2014-07-24 Velem 2014. II. negyedév költségvetés módosításhoz információs táblázatok
2014-07-24 Velem 2014. II. negyedév költségvetés módosító rendelet
2014-07-24 Velem közterület és házszámozás rendjéről szóló rendelet tervezet
2014-07-24 Vízközmű szolgálatatás megállapodás
2014-06-25 1. napirendi pont 06.25-i ülésre
2014-06-25 2. napirendi pont 06.25-i ülésre
2014-06-25 3. napirendi pont 06.25-i ülésre
2014-06-25 4. napirendi pont 06.25-i ülésre
2014-06-25 5-6. napirendi pont 06.25-i ülésre
2014-06-25 7. napirendi pont 06.25-i ülésre
2014-06-25 8. napirendi pont 06.25-i ülésre
2014-06-25 8. napirendi pont melléklete 06.25-i ülésre
2014-06-25 Velem vagyonkimutatás
2014-05-22 9/2014. Költségvetési rendelet módosítás Velem 2. melléklet
2014-05-22 9/2014. Költségvetési rendelet módosítás Velem 3. melléklet
2014-05-22 9/2014. Költségvetési rendelet módosítás Velem 4. melléklet
2014-05-22 9/2014. Költségvetési rendelet módosítás Velem 5. melléklet
2014-05-22 9/2014. Költségvetési rendelet módosítás Velem előterjesztés
2014-05-22 9/2014. Költségvetési rendelet módosítás Velem indokolás
2014-05-22 9/2014. Költségvetési rendelet módosítás Velem információs táblázat
2014-05-22 9/2014. Költségvetési rendelet módosítás Velem információs táblázat 2.
2014-05-22 9/2014. Költségvetési rendelet mósodítás Velem 1. melléklet
2014-05-15 Környezetvédelmi alap létrehozása
2014-05-15 Településrendezési terv felülvizsgálata
2014-05-15 Velem talajterhelési díj rendelet
2014-04-18 Adósságot keletkeztető ügyletek
2014-04-18 Adósságot keletkeztető ügyletek melléklete
2014-04-18 Közvilágítás bővítésére ajánlat
2014-04-18 Településrendezési terv felülvizsgálata
2014-04-03 KIE támogatási kérelem
2014-04-03 Kőszegi KÖH működési szabályzatának módosítása
2014-04-03 Nem közművel szállított szennyvíz begyűjtése
2014-04-03 Rendezvényterv
2014-04-03 Szeszfőzde bérleti szerződés módosítása
2014-04-03 Szilárdhulladék szállítás Velem
2014-04-03 SZMSZ módosítás Velem
2014-04-03 VELAK támogatási kérelem
2014-04-03 Velem ÖTT támogatási kérelem
2014-04-03 Velem zárszámadás mellékletek
2014-04-03 Zárszámadás beszámoló
2014-04-03 Zárszámadás rendelet Velem
2014-04-03 Zárszámadás Velem előterjesztés
2014-03-14 Alpolgármester választás
2014-03-14 Bizottsági tagok megválasztása
2014-03-14 Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata
2014-03-14 Társulásba tag delegálása
2014-03-14 Tiszteletdíj és költségtérítés
2014-02-28 Fejlesztési támogatás igénylése
2014-02-28 Fejlesztési támogatás igénylése 2.
2014-02-28 Velem HÉSZ módosító rendelet tervezet
2014-02-21 2013 évi költségvetés módosítása
2014-02-21 2013 évi költségvetés módosítása indokolás
2014-02-21 2013 évi költségvetés módosítása melléklet
2014-02-21 2013 évi költségvetés módosítása táblázatok
2014-02-21 A Kőszeghegyalja Idegenforgalmi Egyesület támogatási kérelme
2014-02-21 A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási helyettes képviselőjének megválasztására
2014-02-21 Ellenőrzési terv Velem-Bozsok 2014
2014-02-21 Szilárd hulladék rendelet módosítása
2014-02-21 Velem Község Önkéntes Tűzoltó Testülete támogatási kérelme
2014-02-21 Velem Község Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása
2014-02-02 Adósságot keletkeztető ügyletek melléklet
2014-02-02 Adósságot keletkeztető ügyletek Velem
2014-02-02 Házasságkötésről szóló rendelet Velem
2014-02-02 Költségvetési előterjesztés 2014
2014-02-02 Költségvetési előterjesztéshez információs táblázatok
2014-02-02 Költségvetési előterjesztéshez táblázatok 2014
2014-02-02 Költségvetési rendelet 2014
2014-02-02 Közös Hivatal finanszírozása 2014
2014-02-02 Közös Hivatal finanszírozása melléklet
2014-02-02 Közös Önkormányzati Hivatal módosítása
2013-12-13 Ideiglenes szilárdhulladék szállítási szerződés Velem
2013-12-13 Illetménykiegészítés Velem 2014
2013-12-13 Ingatlan ingyenes tulajdonba adása Velem
2013-12-13 Két ülés közötti Velem
2013-12-13 Megállapodás hobbi és haszonállatok befogadására Velem
2013-12-13 Szociális rendelet tervezet melléklete
2013-12-13 Szociális rendelet Velem
2013-12-13 Velemi óvodai térítési díj hatályon kívül helyezése
2013-12-07 Velem Község Környezetvédelméért Alapítvány részére visszatérítendő támogatás nyújtása
2013-11-27 Adórendelet Velem
2013-11-27 Előzetes hatástanulmány szilárdhulladék szállítás
2013-11-27 Megállapodás hóeltakarításra Velem
2013-11-27 Szilárdhulladék rendelet
2013-11-27 Zeneiskolai térítési díj rendelet hatályon kívül helyezése
2013-10-30 BURSA ösztöndíjpályázat
2013-10-30 III. negyedévi beszámoló szöveges
2013-10-30 III. Névmódosítási rendelet és indokolás
2013-10-30 III. Névmódosítási rendelet infotáblái
2013-10-30 III. Névmódosítási rendelet mellékletei
2013-10-30 Két ülés közötti
2013-10-30 Koncepció 2014. Velem
2013-10-30 Őrségi Vízgazdálkodás
2013-10-30 Róth Gábor TRT módosítás kérelme
2013-09-25 Velem 2012 zárszámadás módosítás melléklete
2013-09-25 Velem 2012 zárszámadás módosítása
2013-09-25 Velem SZMSZ 2013 elfogadás előtt
2013-08-28 Adósságot keletkeztető ügyletek
2013-08-28 Adósságot keletkeztető ügyletek melléklete
2013-08-28 Velem filmforgatás rendelet
2013-08-28 Velem HEP előterjesztés
2013-08-08 Féléves beszámoló
2013-08-08 Félévi beszámoló mellékletek
2013-08-08 Félévi beszámoló szöveges
2013-08-08 II. Névmódosítási rendelet és indokolás
2013-08-08 II. Névmódosítási rendelet melléklete
2013-08-08 Rendőrségi beszámoló
2013-07-17 Népszavazás kezdeményezése
2013-06-20 Két ülés közötti
2013-06-20 Népszavazás kezdeményezése
2013-05-29 Gyv. beszámoló Velem
2013-05-29 I. Névmódosítás rendelet melléklet
2013-05-29 I. Névmódosítási rendelet
2013-05-29 I. Névmódosítási rendelet indokolás
2013-05-29 Köznevelési szerződés Velem
2013-05-29 NYUDU Hulladékgazdálkodás Társ.
2013-04-17 Költségvetés végrehajtása
2013-04-17 Költségvetés végrehajtása információs tábla
2013-04-17 Költségvetés végrehajtásához 3. számú információs tábla (részesedések)
2013-04-17 Költségvetési beszámoló szöveges
2013-04-17 Költségvetési zárszámadás táblázatok
2013-04-17 Közútkezelői hatáskörök átruházása
2013-04-17 TTD-rendelet tervezet Velem
2013-04-17 Vagyonrendelet Velem
2013-04-17 Vasiviz üzemeltetési megállapodás
2013-03-21 Költségvetési rendelet módosítás
2013-03-21 Költségvetési rendelet módosítás melléklete
2013-03-21 Szemétgyűjtési akció
2013-03-21 Társulási Tanács előterjesztés községeknek
2013-03-21 Társulási Tanács megállapodás, delegálás
2013-03-21 Velak kérelme
2013-03-21 Velemi ÖTE kérelme
2013-03-21 Vis Maior kiegészítése
2013-02-26 Költségvetési rendelet módosítás melléklete
2013-02-26 Költségvetési rendelet módosítása
2013-02-26 Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása
2013-02-26 Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása melléklete
2013-02-13 Két ülés közötti beszámoló
2013-02-13 Rendezvényterv
2013-02-13 Szennyvízelvezetés
2013-02-13 Szolgáltatási szerződés
2013-02-13 Üzemeltetési szerződés
2013-02-13 Üzemeltetési szerződés Kőszegszerdahely
2013-01-31 Költségvetés melléklete (3/3)
2013-01-31 Költségvetési rendelet indoklás Velem (3/2)
2013-01-31 Költségvetési rendelet Velem (3/1)
2013-01-22 Házi gyermekorvos szerződés 2013
2013-01-22 Illetménykiegészítés 2013 Velem
2013-01-22 Közös hivatal szabályzata 2012 december
2013-01-22 Megállapodás Kőszegszerdahely
2013-01-22 Működtetésre átadott iskola szerződése Velem
2011-10-11 Előterjesztés_Bursa_Hungarica
2011-10-11 Előterjesztés_Cák_RRT
2011-10-11 Előterjesztés_Hangya_Szövetkezet
2011-10-11 Előterjesztés_Hangya_Szövetkezet_Alapszabály
2011-10-11 Előterjesztés_NYDRHulladékgazdálkodási_Társulás
2011-10-11 Előterjesztés_Szent_Vid_rovásírásos_tábla
2011-10-11 Előterjesztés_TDM
2011-09-15 Előterjesztés_2011_első_félévi_beszámoló_KÖRJEGYZŐSÉG
2011-09-06 Előterjesztés_2011_első_félévi_beszámoló
2011-09-06 Előterjesztés_Gesztenye_ünnep_panaszbejelentés
2011-09-06 Előterjesztés_Költségvetési_rendelet_módosítás
2011-09-06 Előterjesztés_NYDOP_4_1_1_B_pályázat_és_ajánlatok
2011-09-06 Előterjesztés_RRT_módosítás
2011-09-06 Előterjesztés_Velem_791_hrsz_ingyenes_tulajdonba_adási_kérelem
2011-09-06 Előterjesztés_Velem_Vörös_út_tulajdonosi_hozzájárulás
2011-09-06 Előterkesztés_RRT_módosítás_ajánlat
2011-08-10 1. Előterjesztés ingatlancsere megállapodásra
2011-08-10 2. Előterjesztés orvosi rendelő kialakítása
2011-08-10 3. Előterjesztés orvosi rendelő költségmegosztás
2011-08-10 5. Előterjesztés körjegyzőség
2011-08-10 6. Előterjesztés KMB iroda biztosítási díjak
2011-06-28 Beszerzési_szabályzat_2011_Velem
2011-06-28 Előterjesztés_ szúnyogírtás
2011-06-28 Előterjesztés_aktő_rendelet
2011-06-28 Előterjesztés_beszerzési_szabályzat
2011-06-28 Előterjesztés_Írottkő_Naturpark_tulajdonosi_hozzájárulás
2011-06-28 Előterjesztés_Velem 068_3 hrsz
2011-05-16 3. napirend Előterjesztés_SZMSZ_indokolás_VELEM
2011-05-16 3. napirend Előterjesztés_SZMSZ_rendelet_VELEM
2011-05-16 4. napirend Előterjesztés_gyermekjóléti_feladatok_átfogó_értékelése_VELEM
2011-05-16 5. napirend Beszámoló_KVVTKT_gyermekjóléti_VELEM
2011-05-16 6. napirend Előterjesztés_Szél_Józsefné_megállapodás_felmondása
2011-05-16 7. napirend Előterjesztés_Szhely_szennyvízevezetés_és_tisztitás_ISPA
2011-05-16 7. napirend Szhely_szennyvízelvezetés_mellékletek
2011-05-16 8. napirend Előterjesztés_körjegyzőség_SZMSZ_ügyrend
2011-05-16 9.1 napirend Előterjesztés_nyári_gyermekétkeztetés
2010-12-13 Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója (XLS)
2010-12-13 Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója.
2010-12-07 Tájékoztató az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról
2010-12-07 Velem 2010.III. negyedév (XLS)
2010-11-15 Pontyos György és Pontyos Krisztina birtokvédelmi ügye
2010-09-08 Tájékoztató az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről
2010-09-08 Velem 2010.I.félév (XLS)
2010-08-09 A közterületek használatáról és a közterületek rendjérol szóló 6-2007. _X.2._ számú önkormányzati rendelet módosításáról
2010-08-09 A talajterhelési díjról szóló 8-2004. _VI.22._ számú önkormányzati rendelet módosításáró
2010-08-03 Tájékoztató a helyi önkormányzati október 3-ai választásáró
2010-04-23 Beszámoló az Önkormányzat költségvetésének 2009. évi végrehajtásáról
2010-04-20 Az egyes szociális ellátásokról szóló 5-2008. _V.15._ számú önkormányzati rendelet módosításáról
2010-04-20 Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok 2009
2010-02-08 2010.évi költségvetés (XLS)
2010-02-08 Az Önkormányzat 2010. évi költségvetése
2010-02-08 Költségvetési tábla (2009.évi zárszámadás) (XLS)
2010-01-15 2010. évi kiemelt köztisztviseloi célok meghatározása
2010-01-15 A Képviselo-testület 2010. évi Munkaterve
2009-11-23 Költségvetési koncepció Velem 2010.
2009-11-20 2010. évi költségvetési koncepció
2009-11-18 Tájékoztató az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról
2009-11-16 A belső piaci szolgáltatásokról szóló Irányelv átültetésével összefüggő önkormányzati feladatok
2009-10-15 A belső piaci szolgáltatásokról szóló Irányelv árültetésével kapcsolatos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
2009-10-15 Javaslat a település polgári védelmi besorolásának megváltoztatására
2009-10-15 Önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
2009-10-15 Településőri foglalkoztatással kapcsolatos tájékoztató
2009-09-15 Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 3/2007. (V. 5.) számú önkormányzati rendeletet módosítása
2009-09-15 Tájékoztató az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáró
2009-09-04 A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata
2009-07-16 Az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2008. (V.15.) számú önkormányzati rendelet módosítása
2009-07-10 Az egyes szociális ellátásokról szóló 5-2008. _V.15._ számú önkormányzati rendelet módosításáról
2009-04-28 A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 13/2003. (XI.14.) számú rendelet felülvizsgálat
2009-04-28 A háziorvosi körzet kijelöléséről
2009-04-28 Az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2008. (V.15.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálata
2009-04-28 Beszámoló Velem községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról
2009-04-23 Beszámoló az Önkormányzat költségvetésének 2008. évi végrehajtásáról
2009-04-22 A gyermekvédelem helyi szabályozásával kapcsolatos önkormányzati feladatok
2009-04-22 A háziorvosi körzet kijelöléséről
2009-04-22 Az egyes szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
2009-04-08 A 2009. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása
2009-04-01 A 2009. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása
2009-02-11 2009. évi Munkaterv
2009-02-11 Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése
2009-02-04 2009. évi Munkaterv
2009-02-03 Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése
2008-12-18 A 2009. évi vízdíjak megállapításáról
2008-11-24 Velem községi Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója
2008-10-30 A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megalakítás
2008-08-26 Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 3/2007. (V.5.) számú rendelet módosítása
2008-08-11 A közterületek használatáról és a közterületek rendjér?l szóló 6/2007. (X.2.) számú önkormányzati rendelet módosítása
2008-07-25 A Jókai utca építésével kapcsolatos önkormányzati feladatok
2008-06-29 Ideiglenes mőködési engedély megkérése a házi gyermekorvosi praxissal kapcsolatban
2008-06-29 Velem községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési beszámolója
2008-05-14 Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2007. (V.17.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálata
2008-01-25 A Képviselő-testület 2008. évi Munkaterve
2008-01-25 A Velem, Guba utca /739 hrsz./ jogi határvonalának megállapításával kapcsolatos önkormányzati intézkedések
2007-12-11 A Körjegyzőség köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez kapcsolódó, 2008. évre szóló kiemelt köztisztviselői célok meghatározása
2007-12-11 Az Önkormányzat 2008. évi munkaterve
2007-11-29 2008. évi költségvetési koncepció
2007-11-29 Tájékoztató Velem községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésér?l
2007-10-05 Velem községi Önkormányzat 2007. évi I. félévi költségvetési beszámolója
2007-10-01 A közterület használatról
2007-10-01 Manci-villa ingyenes tulajdonba adása
2007-05-16 Az egyes szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
2007-05-08 Gazdasági program 2006
2007-05-04 Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
2007-02-15 2007. évi költségvetési koncepció
2007-02-08 Társulási Tanácsülés döntései

A dokumentumok letöltéséhez, a megnevezésre kell kattintani, a megtekintéshez pedig PDF olvasóra van szükség!

Vissza a főoldalra