Önkormányzat \ Adatvédelem (GDPR)

Adatvédelem (GDPR)

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete (általános adatvédelmi rendelet; „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben („Info tv.”) alapján a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az alábbi adatkezelési tájékoztatást adja Ön, mint Érintett részére.

Velem_adatvedelmi_megkereses_GDPR_2021.docx_

adatkezelesi_adatvedelmi_tajekoztato_altalanos_GDPR_2021

(1).docxadatvedelmi_es_adatbiztonsagi_szabalyzat_2_2022_jegyzoi_utasitas_3151.pdf

Vissza a főoldalra