Kirendeltség \ Nyilvántartások / Adatok / Dokumentumok

Közérdekű adatok igénylése

Kőszeg Város, Bozsok és Velem Községek Polgármestereinek, valamint a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének 5/2021. (X.08.) számú együttes utasítása a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről.

kozerdeku_adatok_megismeresere_igenyek_teljesitese_5_2021_egyuttes_2779.pdf

 

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások adatai:

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 12/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) és (9) bekezdése, valamint 6. §-a alapján:

(8) A közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan az igénybevevő tulajdonos adatait (név, születési dátum valamint a lakcím), valamint az elszállított háztartási szennyvíz keletkezési helyének adatait (település, utca, házszám, intézmény, üzem, megnevezése, címe) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez és az önkormányzati ellenőrzéshez tartja nyilván és kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

(9) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatás összesített adatairól minden év március 1-ig az Önkormányzat részére adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgálati tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendeletben előírtakon túl tartalmazza az igénybevevő tulajdonos adatait, az elszállított háztartási szennyvíz keletkezési helyének adatait és a szállítás időpontját.

 

Az adatokat a Városüzemeltetési osztályvezető és a városüzemeltetési ügyintézők kezelik kizárólag a rendeletekben foglalt céllal.

A fenti önkormányzati rendeletek alapján kezelt adatok a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal által üzemeltetett fájlszerveren vannak.

Kőszeg, 2023. január 2.

Dr. Zalán Gábor jegyző s.k.

 

IPARI ÉS KERESKEDELMI ADATOK PUBLIKÁLÁSA

Vissza a főoldalra