Önkormányzat \ SZMSZ, Programok, Koncepciók

 • Az Önkormányzat alaptevékenységét, feladat- és hatáskörét meghatározó jogszabályok
 • KIVONAT Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
  az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
 • KIVONAT az önkormányzat önként vállalt feladatairól
 • Helyi Esélyegyenlőségi Program

 

Az Önkormányzat alaptevékenységét, feladat- és hatáskörét meghatározó jogszabályok:

 Magyarország Alaptörvénye
 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról


KIVONAT

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

II. Fejezet

A települési önkormányzat feladata, hatásköre


2. §


(1) Az önkormányzat ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) meghatározott feladatokat, saját hatáskörében dönti el a feladatok ellátási módját.

(2) Az önkormányzat által ellátandó alaptevékenységek kormányzati funkciók szerint:

1. 011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2. 013320  Köztemető-fenntartás és -működtetés,
3. 013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok,
4. 016020  Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
5. 031030 Közterület rendjének fenntartása
6. 041140  Területfejlesztés igazgatása
7. 041231    Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
8. 041232    Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
9. 041233    Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
10. 045120    Út, autópálya építése
11. 045130    Híd, alagút építése
12.045160    Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
13. 045161     Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
14. 047410     Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
15. 051030     Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
16. 052020     Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
17. 052080   Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
18. 062020   Településfejlesztési projektek és támogatásuk
19. 063080   Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
20. 064010    Közvilágítás
21. 066010  Zöldterület-kezelés
22. 066020   Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
23. 082044    Könyvtári szolgáltatások
24. 082092    Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
25. 086030  Nemzetközi kulturális együttműködés
26. 086090   Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
27. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
28. 06020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátáso

29.081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

30. 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

31. 107052 Házi segítségnyújtás

 

 

Önkormányzat önként vállalt feladatai:

KIVONAT

(3) Az önkormányzat önként vállalja az alábbi feladatok ellátását:

 1. civil szerveződések támogatása,
 2. közösségi és máshová nem sorolható sport támogatása,
 3. települési hagyományőrző - és tömegrendezvények  fenntartása,
 4. helyi elismerő címek, kitüntetések adományozása,
 5. a turisztikai fejlesztések támogatása,
 6. gyermekek nyári táboroztatásának támogatása,
 7. helyközi autóbusz közlekedés fenntartása,
 8. nem kötelező pénzbeni szociális ellátások biztosítása

 

 

Velem községi Önkormányzat  13/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben:

13_2013_IX.26._SZMSZ egységes Velem.docx

 

 

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

Velem községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2023-2028

2023.09. HEP Velem végleges.docx

 

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023

2022.08. HEP Velem.pdf

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2023-2028

HEP Velem 2023.09. végleges.docx

 

Vissza a főoldalra