Projektek

projektosszefoglalo-normal1923

 

Képernyőfotó 2022-03-18 - 13.45.26

projektosszefoglalo-normal1923

Projektösszefoglaló

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01058 - Kőszeg Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása
Projektösszefoglaló
Kedvezményezett: Kőszeg Város Önkormányzata (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.)
A projekt megnevezése: Kőszeg Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása
Projekt azonosító: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01058
A projekt főbb adatai:
Projekt összköltsége: 9.000.000 Ft
Támogatás összege: 9.000.000 Ft
Megvalósítás időszaka: 2017. április 1. - 2018. június 30.
A projekt bemutatása:
A 257/2016. (VIII. 31.) Kormányrendelet értelmében az önkormányzati ASP rendszer: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. § (2) bekezdése szerinti, a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó elektronikus információs rendszer. A támogatás feltétele az ASP Kormány rendeletben foglalt előírások és kötelezettségek betartása. Az önkormányzati ASP rendszer elemei: a) szakrendszerek, b) keretrendszer, c) támogató rendszerek és d) az önkormányzatokról szóló törvény 114. § (4) bekezdése szerinti önkormányzati adattárház. Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei: a) iratkezelő rendszer, b) önkormányzati települési portál rendszer (opcionális csatlakozás) c) az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlap-szolgáltatást, d) gazdálkodási rendszer, e) ingatlanvagyon-kataszter rendszer, f) önkormányzati adó rendszer, g) ipar- és kereskedelmi rendszer, h) hagyatéki leltár rendszer. A keretrendszer a szakrendszerek számára egységes felületet és hozzáférést, az egységes felhasználó-, és jogosultságkezelést, valamint a rendszerszintű menedzsment (üzleti) funkciók elérését biztosítja. A támogató rendszerek az önkormányzati ASP rendszer napi adminisztratív, ügyfélszolgálati és működtetési feladatait segítő alkalmazások. Az egyes települési önkormányzatok csatlakozásának kötelezettségét, feltételeit, határidejét, részleteit az ASP Kormány rendelet határozta meg. Kőszeg Város Önkormányzata, Bozsok Község Önkormányzata, valamint Velem Község Önkormányzata a törvényi változások miatt úgy döntött, hogy 2013. január 1-jével közös hivatalt hoz létre Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal néven. A hivatal székhelye Kőszeg, Jurisics tér 8 szám alatti épületben van. A közös hivatal egy kirendeltséget tart fenn Velemben. Az ASP rendszer bevezetése elé nagy várakozással tekintett a Hivatal valamennyi köztisztviselője. Reményeink szerint sikerült még ügyfélbarátabbá, és átláthatóbbá tenni a közigazgatást. A csatlakozást követően szerint az iratkezelő rendszer, az önkormányzati adórendszer, a gazdálkodási rendszer, valamint az ingatlan-vagyon kataszter használatát tekintjük prioritásnak. Az ASP csatlakozáshoz kapcsolódó feladatokat a belső szakembereken kívül külső szakértők és szakemberek bevonásával valósítjuk meg. 2018. június 30-ára az összes általunk vállalt szakrendszerhez kapcsolódott a hivatal. Az ASP rendszer lehetővé teszi az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetését országos szinten, az egyes települési önkormányzatok az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának megvalósításával. A Hivatal az ASP csatlakozáshoz szükséges informatikai és egyéb eszközök beszerzését elvégezte, melyeket kizárólagosan az ASP szakrendszerekhez használnak. Az önkormányzat vállalta három szabályzat felülvizsgálatát, illetve aktualizálását is.
Eredmények:
Az ASP Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt paraméterekkel rendelkező, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek használatához szükséges eszközök beszerzése megtörtént.
A projekt megvalósítása során az Informatikai Biztonsági Szabályzat, az Iratkezelési Szabályzat és a Pénzkezelési Szabályzat került aktualizálásra.
Szakrendszerenként, a tisztított adatállományok alapján megtörtént az adatfeltöltés/migráció/adatbetöltés.
Az ASP központ által szervezett, az ASP szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokon a hivatal dolgozói részt vettek.
Az ASP szolgáltatáshoz történő csatlakozás során belső erőforrásaink felhasználásával, valamint külső szakértő bevonásával teszteltük, ellenőriztük a kialakításra került szolgáltatásokat, működésük megfelelőségét.
A projekt szakmai előrehaladásához kapcsolódó projektmenedzsment tevékenység biztosítása folyamatos volt.
A kötelező nyilvánosság biztosítása összhangban a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettsége Útmutatóban (KTK 2020) foglaltakkal az alábbiak szerint megtörtént:
A „C” típusú tájékoztató táblák (1-1 db) a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.), valamint a Velemi kirendeltségen (9726 Velem, Rákóczi utca 73.) kihelyezésre kerültek.
A projekt aloldala az alábbi elérhetőségen megtekinthető: https://www.koszeg.hu/hu/onkormanyzat/projektek/content.php?id=11176
A TÉRKÉPTÉR felöltése központilag megtörtént.
Az ASP elektronikus ügyintézési szolgáltatás rendszer is kialakításra került.
KAPCSOLAT:
Kőszeg Város Önkormányzata
Schlögl Krisztián projektmenedzser
Postacím: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
Telefon: 94/562-529
E-mail: schloglkrisztian@koszeg.hu
Letöltés:

 

 

 

 

 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01058 - Kőszeg Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Projektösszefoglaló

 • Kedvezményezett: Kőszeg Város Önkormányzata (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.)
 • A projekt megnevezése: Kőszeg Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása
 • Projekt azonosító: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01058

A projekt főbb adatai:

 • Projekt összköltsége: 9.000.000 Ft
 • Támogatás összege: 9.000.000 Ft
 • Megvalósítás időszaka: 2017. április 1. - 2018. június 30.

A projekt bemutatása:

A 257/2016. (VIII. 31.) Kormányrendelet értelmében az önkormányzati ASP rendszer: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. § (2) bekezdése szerinti, a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó elektronikus információs rendszer. A támogatás feltétele az ASP Kormány rendeletben foglalt előírások és kötelezettségek betartása. Az önkormányzati ASP rendszer elemei: a) szakrendszerek, b) keretrendszer, c) támogató rendszerek és d) az önkormányzatokról szóló törvény 114. § (4) bekezdése szerinti önkormányzati adattárház. Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei: a) iratkezelő rendszer, b) önkormányzati települési portál rendszer (opcionális csatlakozás) c) az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlap-szolgáltatást, d) gazdálkodási rendszer, e) ingatlanvagyon-kataszter rendszer, f) önkormányzati adó rendszer, g) ipar- és kereskedelmi rendszer, h) hagyatéki leltár rendszer. A keretrendszer a szakrendszerek számára egységes felületet és hozzáférést, az egységes felhasználó-, és jogosultságkezelést, valamint a rendszerszintű menedzsment (üzleti) funkciók elérését biztosítja. A támogató rendszerek az önkormányzati ASP rendszer napi adminisztratív, ügyfélszolgálati és működtetési feladatait segítő alkalmazások. Az egyes települési önkormányzatok csatlakozásának kötelezettségét, feltételeit, határidejét, részleteit az ASP Kormány rendelet határozta meg. Kőszeg Város Önkormányzata, Bozsok Község Önkormányzata, valamint Velem Község Önkormányzata a törvényi változások miatt úgy döntött, hogy 2013. január 1-jével közös hivatalt hoz létre Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal néven. A hivatal székhelye Kőszeg, Jurisics tér 8 szám alatti épületben van. A közös hivatal egy kirendeltséget tart fenn Velemben. Az ASP rendszer bevezetése elé nagy várakozással tekintett a Hivatal valamennyi köztisztviselője. Reményeink szerint sikerült még ügyfélbarátabbá, és átláthatóbbá tenni a közigazgatást. A csatlakozást követően szerint az iratkezelő rendszer, az önkormányzati adórendszer, a gazdálkodási rendszer, valamint az ingatlan-vagyon kataszter használatát tekintjük prioritásnak. Az ASP csatlakozáshoz kapcsolódó feladatokat a belső szakembereken kívül külső szakértők és szakemberek bevonásával valósítjuk meg. 2018. június 30-ára az összes általunk vállalt szakrendszerhez kapcsolódott a hivatal. Az ASP rendszer lehetővé teszi az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetését országos szinten, az egyes települési önkormányzatok az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának megvalósításával. A Hivatal az ASP csatlakozáshoz szükséges informatikai és egyéb eszközök beszerzését elvégezte, melyeket kizárólagosan az ASP szakrendszerekhez használnak. Az önkormányzat vállalta három szabályzat felülvizsgálatát, illetve aktualizálását is.

Eredmények:

Az ASP Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt paraméterekkel rendelkező, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek használatához szükséges eszközök beszerzése megtörtént.
A projekt megvalósítása során az Informatikai Biztonsági Szabályzat, az Iratkezelési Szabályzat és a Pénzkezelési Szabályzat került aktualizálásra.
Szakrendszerenként, a tisztított adatállományok alapján megtörtént az adatfeltöltés/migráció/adatbetöltés.
Az ASP központ által szervezett, az ASP szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokon a hivatal dolgozói részt vettek.
Az ASP szolgáltatáshoz történő csatlakozás során belső erőforrásaink felhasználásával, valamint külső szakértő bevonásával teszteltük, ellenőriztük a kialakításra került szolgáltatásokat, működésük megfelelőségét.
A projekt szakmai előrehaladásához kapcsolódó projektmenedzsment tevékenység biztosítása folyamatos volt.
A kötelező nyilvánosság biztosítása összhangban a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettsége Útmutatóban (KTK 2020) foglaltakkal az alábbiak szerint megtörtént:

 • A „C” típusú tájékoztató táblák (1-1 db) a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.), valamint a Velemi kirendeltségen (9726 Velem, Rákóczi utca 73.) kihelyezésre kerültek.
 • A projekt aloldala az alábbi elérhetőségen megtekinthető: https://www.koszeg.hu/hu/onkormanyzat/projektek/content.php?id=11176
 • A TÉRKÉPTÉR felöltése központilag megtörtént.
 • Az ASP elektronikus ügyintézési szolgáltatás rendszer is kialakításra került.

KAPCSOLAT:

Kőszeg Város Önkormányzata
Schlögl Krisztián projektmenedzser

 • Postacím: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
 • Telefon: 94/562-529
 • E-mail: schloglkrisztian@koszeg.hu

Letöltés: 
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01058 - Kőszeg Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - Projektösszefoglaló

 

Vissza a főoldalra