Kirendeltség \ Hivatal felépítése

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal

https://koszeg.hu/hu/onkormanyzat/polgarmesteri

Dr. Zalán Gábor

  • jegyző

Dr. Nagy Edina

  • aljegyző

Cserkutiné Stipsics Edina Klára

  • pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  (költségvetés és pénzügyek)

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségi Iroda

Németh Melinda

  • kirendeltség-vezető (kirendeltség-vezetői feladatok, bozsoki és velemi képviselő-testületi ügyekkel összefüggő szervezőmunka, Bozsok és Velem községek közigazgatási területén a polgármester, a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítése, a döntések végrehajtása, közterület-használati engedélyek kiadása,  kifüggesztések, anyakönyvi ügyek, házasságkötési szándék bejelentése-Bozsok/Velem, címnyilvántartás, szociális igazgatási feladatok )

Molnár Emma

  • igazgatási ügyintéző ( panasz ügyek, iktatás, postázás, jegyzőkönyvek vezetése, irattárazás,  BURSA pályázat, szociális ügyek,  közterület-használati engedélyek kiadása)

 

Járási Ügysegéd- Schrott Tamás

  • Járási ügysegéd (minden héten keddi napokon 13.15-14.00)

Építésügyi hatóság ügyfélfogadás

2020. február 29-ével a jegyzők elsőfokú építésügyi hatósági hatásköre megszűnt. 2020. március 1-től az építésügyi hatósági eljárások – építési, bontási, fennmaradási, használatbavételi engedélyezés, jogutódlás és használatbavétel tudomásulvétele, engedély hatályának meghosszabbítása, országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése, hatósági bizonyítványok kiállítása, kötelezési eljárások lefolytatása – átkerültek a Vas Megyei Kormányhivatalhoz. A feladatok átvétele kiterjed a folyamatban lévő ügyekre is.

 

Az építésügyi hatóság elérhetősége:

Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

Építésügyi Osztály 1 – Szombathely

9700 Szombathely, Széll Kálmán utca 31-33.

Telefon: 94/795-611

E-mail:

Ügyfélfogadás

 

hétfő

szerda

Kőszeg, Szűk utca 2.

8:00-12:00

8:00-12:00

Szombathely, Széll K. u. 31-33.

8:00-12:00

8:00-12:00

 

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségi Iroda

  • 9726 Velem, Rákóczi utca 73.
  • Telefon: 94/563-380
  • E-mail: korjvelem@t-online.hu

Vissza a főoldalra