Közmeghallgatás

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. február 25-én /pénteken/ 18, 00 órakor KÖZMEGHALLGATÁST tart

2011. február 18.

M E G H Í V Ó

 

Tájékoztatjuk az érdeklődő választópolgárokat és a helyben érdekelt szervezetek képviselőit, hogy – figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 13. §-ára, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (V.5.) számú önkormányzati rendelet 39. §-ára –

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete

 

2011. február 25-én /pénteken/ 18, 00 órakor a Kultúrotthonban

á l t a l á n o s

 

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T

 

tart, mely során tájékoztatást kapnak

  • Stubán Tamás r. alezredes, kapitányságvezetőtől és Sztanik Krisztián ftzls. körzeti megbízottól, Kőszeghegyalja, és ezen belül Velem közbiztonsági helyzetéről;
  • Reményi Anitától, a Kőszegi- és Felső-Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás foglalkoztatási paktumáról;
  • Bakos György elnöktől, az ÍROTTKŐ Natúrparkért Egyesület 2011. évi programjairól és pályázatairól;
  • Horváth Miklós polgármestertől, az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről, a testület terveiről, elképzeléseiről.

 

A közmeghallgatásra tisztelettel várjuk az érdeklődő polgárokat.

 

 

Velem, 2011. február 16.

 

 

/: Horváth Miklós sk.:/

polgármester

Vissza az előző oldalra

Vissza a főoldalra