HELYI NÉPSZAVAZÁS

HELYI NÉPSZAVAZÁS

VELEM KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 1997.ÉVI C. TÖRVÉNY 143/A. § (2) BEKEZDÉSÉNEK E) PONTJÁBAN FOGLALT KÖTELEZETTSÉGÉNEK ELEGET TÉVE TÁJÉKOZTATJA A KÖZSÉG VÁLASZTÓPOLGÁRAIT.

2013. november 11.

A 2013. NOVEMBER 10. NAPJÁN MEGTARTOTT HELYI NÉPSZAVAZÁSON A  288 VÁLASZTÓPOLGÁRBÓL SZAVAZÓKÉNT 175-EN JELENTEK MEG ÉS 174 ÉRVÉNYES SZAVAZATOT ADTAK LE MINDKÉT NÉPSZAVAZÁSRA FELTETT KÉRDÉSRE, ÍGY A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL SZÓLÓ 1990. ÉVI LXV. TÖRVÉNY 45.§ (2) BEKEZDÉSÉNEK ÉRTELMÉBEN A NÉPSZAVAZÁS ÉRVÉNYES VOLT, TEKINTETTEL ARRA, HOGY A VÁLASZTÓPOLGÁROK TÖBB MINT FELE (60%) SZAVAZOTT. MIVEL  MINDKÉT KÉRDÉSBEN A SZAVAZATOK TÖBB, MINT FELÉRE AZONOS „IGEN” VÁLASZT ADTAK (68%, ILLETVE 70%).A FENTEBB MEGJELÖLT TÖRVÉNY 48.§-A ÉRTELMÉBEN AZ EREDMÉNYES NÉPSZAVAZÁS KÖTELEZŐ A KÉPVISELŐ-TESTÜLETRE NÉZVE.

 

A népszavazásra irányadó valamely jogszabály, illetőleg a népszavazás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással bárki kifogást nyújthat be a Vas Megyei Területi Választási Bizottsághoz címezve a helyi választási bizottságnál (Velem, Rákóczi F. u. 73.) a vélelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított 2 napon belül oly módon, hogy az legkésőbb 2013. november 12-én 16.00 óráig beérkezzen.

A kifogásban meg kell jelölni a jogszabálysértést, annak bizonyítékait, a benyújtó nevét, lakcímét, telefaxszámát v. e-mail címét.

Velem, 2013. november 11.

Reményi Istvánné s.k.

HVB elnök

Vissza az előző oldalra

Vissza a főoldalra