Velem község képviselőtestülete kimondta feloszlását.

Velem község képviselő-testülete 2013. november 15-i rendkívüli ülésén döntött a népszavazás eredményének végrehajtásáról, majd kimondta feloszlását.

2013. november 15.

1. napirendi pont

  1. Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2013. november 10-én megtartott helyi népszavazás döntése értelmében kezdeményezze a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél a velemi 135/1. hrsz-ú, a 384 hrsz-ú és az 572 hrsz-ú ingatlanok ingyenes tulajdonba vagy használatba adását.
  2. Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2014. január havi képviselő-testületi ülésre terjessze elő javaslatát a Velemi Gesztenye Napok előkészítő csoportjának tagjaira vonatkozó javaslatát

A képviselő-testület mindkét határozati javaslatot egyöntetűen támogatta.

2. Napirendi pont

Horváth Miklós polgármester előterjesztése:

Tóth Péter alpolgármesterrel, Bársony Miklósné képviselővel, Rusznyák Károlyné képviselővel együtt - tisztelettel megköszönöm a velemi polgárok eddigi bizalmát - de javaslom, hogy a képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 55. § (1) bekezdése alapján mondja ki a feloszlását, mivel a 2013. november 10-i népszavazás eredménye olyan feladatot ró a képviselő-testületre, amely meggyőződésünk szerint nem szolgálja Velem község javát, ezért annak végrehajtását nem tudnánk megfelelően képviselni.

Dr. Zalán Gábor jegyző egyenként szólította a teljes létszámban jelen lévő képviselő-testület tagjait, akik a határozati javaslatról a következők szerint szavaztak:

Horváth Miklós polgármester: igen
Tóth Péter alpolgármester: igen
Bársony Miklósné képviselő: igen
Rusznyák Károlyné képviselő: igen
Szél Józsefné képviselő: igen

A szavazás után a jegyző megállapította, hogy a szavazás érvényes volt, mert mind az 5 képviselő leadta a szavazatát, továbbá a szavazás eredményes volt, mert a határozati javaslat 5 igen, 0 nem szavazatot kapott, azaz minősített többséggel meghozott döntéshozatal történt.

A polgármester kihirdette a képviselő-testület határozatát:

  1. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 55. § (1) bekezdése alapján - megbízatásának lejárta előtt - kimondja a feloszlását.
  2. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza Dr. Zalán Gábor jegyzőt, hogy az időközi választás mielőbbi lebonyolítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Felelős: Horváth Miklós polgármester
Dr. Zalán Gábor jegyző
Határidő: azonnal

Vissza az előző oldalra

Vissza a főoldalra