Képviselő-testületi ülés, 2014. április 9.

Tisztelettel meghívjuk Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 9-én (szerdán) 16,00 órakor a velemi Kultúrotthonban (9726 Velem, Rákóczi u. 18.) tartandó képviselő-testületi ülésére.

2014. április 05.

Napirendi pontok:

Velem 1035. és 1370. hrsz-ú ingatlanok jogvitája

Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester (szóban)

Meghívott: Kalauz Balázs ingatlantulajdonos

Tájékoztató a két ülés közötti időszak eseményeiről

Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester

Velem község Környezetvédelméért Alapítvány pályázatának támogatásáról

Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester (szóban)

Meghívott: Dr. Lányi Péter, az Alapítvány titkára

Velem községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester

Velem községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester

Ajánlatételi felhívás szilárd hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanító helyen történő elhelyezése tárgyában

Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester

Ajánlattételi felhívás nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával, ártalommentes elhelyezésével, kapcsolatos kötelező közszolgáltatás ellátására

Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat módosítása

Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester

Gulácsi Éva, a Velem, Kossuth u. 8. sz. alatti önkormányzati ingatlan bérlőjének méltányossági kérelme

Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester

Szeszfőzde bérleti szerződésének módosítása

Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester

VELAK támogatási kérelme

Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester

Velem község Önkéntes Tűzoltó Testületének támogatási kérelme

Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester

Kőszeghegyalja Idegenforgalmi Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester

Velem község településrendezési tervének módosítása

Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester (szóban)

Testvértelepülés megválasztása

Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester (szóban)

Velem község 2014. évi rendezvényterve

Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester

Havonta megjelenő újság létrehozásáról

Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester (szóban)

Egyebek

 

Vissza az előző oldalra

Vissza a főoldalra