TÁJÉKOZTATÁS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK IGÉNYLÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) számú önkormányzati rendelete alapján, azon lakosok, akik rendkívüli élethelyzetben kerülnek, vagy létfenntartási gondokkal küzdenek lehetőségük van szociális ellátás igénylésére települési támogatás keretén belül.

2016. február 19.

Települési támogatásban részesíthetők azok a személyek, akik

  • önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni,
  • alkalmanként jelentkező többletkiadásokkal küzdenek – különösen betegség, haláleset, elemi kár elhárítása, tüzelő vásárlása, közüzemi díjak kifizetése, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, iskoláztatás, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása, valamint a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások miatt anyagi segítségre szorulnak,
  • a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.


Települési támogatás a fentiekre tekintettel évente négy alkalommal adható (annak igazolásával, legfeljebb 7500,- Ft összegig) akkor, ha

  • a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át (48.450,- Ft),
  • gyermekét egyedülállóként nevelő szülő családjában az az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 210 %-át (59.850,- Ft),
  • egyedülálló esetén a havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át (48.450,- Ft),
  • egyedül élő esetén a havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230%-át (65.550,- Ft).


Rendkívüli települési támogatás évente egy alkalommal adható (annak igazolásával, 25.000,- Ft összeghatárig) akkor, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (114.000,- Ft).

A fentieken túl települési támogatás adható

  • gyógyszerkiadások és gyógyászati segédeszközök megvásárlásával kapcsolatos kiadásokhoz évente két alkalommal (annak igazolásával, alkalmanként 5.000,- Ft összeghatárig) akkor, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (114.000,- Ft),
  • a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásával, iskoláztatással, a gyermek fogadásának előkészítésével, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásával, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokkal valamint a gyermek hátrányos helyzetével kapcsolatos kiadásokhoz évente egy alkalommal, gyermekenként 7.000,- Ft.


A kérelem beadásához szükséges formanyomtatvány kérhető és benyújtható a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Velemi Kirendeltségén ügyfélfogadási időben (hétfőn 13.00-15.30, szerdán 8.00-12.00 és 13.00-15.30, pénteken 8.00-12.00). További részletesebb tájékoztatás kérhető az 563-380-as telefonszámon.

Velem községi Önkormányzat


Vissza az előző oldalra

Vissza a főoldalra