Tájékoztató avar és kerti hulladék égetésének szabályairól

2016. április 06.

T Á J Á K O Z T A T Á S avar égetésre Velem.doc

T Á J É K O Z T A T Á S

 

 

Tájékoztatom a Tisztelt velemi lakosokat és ingatlantulajdonosokat, hogy az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ), valamint Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének környezetvédelem helyi szabályairól szóló 12/2015.(IX.8) önkormányzati rendelete alapján 2015. október 1. naptól az avar és kerti hulladék égetésének szabályai az alábbiak:

 

Belterületen:

Az OTSZ 225. § (1) bekezdése értelmében tilos belterületen szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet – megengedi.

Velem község belterületén avart és kerti hulladékot az önkormányzati rendelet 2.§-a alapján  szerdán és szombaton, szélcsendes időben 6-20 óráig a tűzvédelmi szabályok betartása mellett szabad égetni.

Abban az esetben, ha van önkormányzati rendelet a belterületi égetésre vonatkozóan, úgy az abban megjelölt napokon, időpontban az végrehajtható, amennyiben a tevékenység nem az engedélyezett időpontban történik, úgy a tűzvédelmi hatóság eljárást fog kezdeményezni.


Külterületen és zártkertben (gesztenyés és gyümölcsös):


Lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék (avar és kerti hulladék is!) szabadtéri égetése az önkormányzati rendelet 3.§-a alapján szerdán és szombaton a tűzvédelmi hatóság engedélyével, szélcsendes időben 6-20 óráig, a tűzvédelmi szabályok betartása mellett történhet. Az égetést előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal. Az illetékbélyeggel (3000 Ft) ellátott kérelmet az égetést megelőző 10 nappal kell benyújtani az illetékes tűzvédelmi hatóságnak (Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 9700 Szombathely, Ady E. tér 1.),melyet az 5 munkanapon belül bírál el.


Kerti sütés, grillezés:

Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.


Az önkormányzati rendelet szövege elérhető www.velem.hu honlapon, valamint a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Velemi Kirendeltségének hivatali hirdetőtábláján. A tűzgyújtás új szabályairól további információ, valamint az irányított égetés engedélyezéséhez szükséges kérelem megtalálható a www.vas.katasztrofavedelem.hu honlapon.

Felhívom a Tisztelt velemi lakosok figyelmét, hogy a belterületen és külterületen (a tűzvédelmi hatóság engedélyével) szélcsendes időben 6-20 óráig szerdán és szombaton a tűzvédelmi szabályok betartása mellett lehet szabadtéri égetést végezni!

 

Vissza az előző oldalra

Vissza a főoldalra