TÁJÉKOZTATÁS A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZER ÁTALAKÍTÁSÁRÓL

A Kormány döntése alapján megtörtént a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer átalakítása.
Az átalakítás következtében nem változik a helyi önkormányzatok döntési jogköre, valamint a közszolgáltatók települési hulladék begyűjtésével és kezelésével kapcsolatos feladata.

2016. június 28.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása által az állami feladatok ellátására az állam gazdasági társaságot alapított
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: NHKV Zrt.), amelyen keresztül biztosítottá válik
az Európai Unió által meghatározott kötelezettségek teljesítése.
Állami hulladékgazdálkodási feladat többek között beszedni a közszolgáltatási díjat és kifizetni a közszolgáltatóknak a szolgáltatási díjat,
valamint kezelni a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket. E feladatokat erre a célra létrehozott NHKV Zrt. végzi.
A mellékelt folyamatábra szemlélteti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jelenlegi működését.

Folyamatábra letöltése

Vissza az előző oldalra

Vissza a főoldalra