PÁLYÁZAT

Velem községi Önkormányzat pályázatot hirdet kommunális dolgozó munkakör betöltésére

2016. október 08.

Velem Községi Önkormányzat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Velem községi Önkormányzat

Kommunális dolgozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9726 Velem, Rákóczi u. 73.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Velem község közigazgatási területén a közterületek, középületek és tartozékaik karbantartása, kommunális feladatok kézi és gépi ellátása, egyéb kommunális jelegű feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • 8 Általános
  • magyar állampolgárság
  • büntetlen előélet
  • cselekvőképesség
  • 3 hónap próbaidő vállalása

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • B kategóriás jogosítvány
  • kisgépkezelői szakképesítés
  • kertész szakképesítés

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt, vagy zárt ülésen kéri

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szél Józsefné polgármester nyújt, a +36709412693-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Velem községi Önkormányzat címére történő megküldésével (9726 Velem, Rákóczi utca 73. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/1030-5/2016., valamint a munkakör megnevezését: Kommunális dolgozó.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsák. A sikertelenül, illetve az érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Vissza az előző oldalra

Vissza a főoldalra