TÁJÉKOZTATÁS SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉRŐL

2018. október 19.

TÁJÉKOZTATÁS SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉRŐL

Tisztelt Lakosság!


Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. augusztus 28-án tartott testületi ülésén megalkotta a szociális tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló 8/2018.(VIII.29.) önkormányzati rendeletét.

Velem községi Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosít annak a személynek, aki

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény szerinti

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára, vagy

ac) települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők),

b) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,

c) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, vagy

d) kihűlés vagy fagyhalál veszélye áll fenn.


A támogatási kérelmet  a rendelet 1. számú melléklet szerinti nyomtatványon 2018. november 23. napjáig lehet benyújtani a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Velemi Kirendeltségéhez. A nyomtatvány a kirendeltségen kérhető, vagy a http://www.velem.hu/hirek/2018-10-19/tajekoztatas-szocialis-tuzifa-tamogatas-igenyleserol- honlapról letölthető. A kérelem benyújtására meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő. A támogatási kérelmet a Képviselő-testület bírálja el a kérelmező rászorultsága alapján 2018. december 17. napjáig. Az önkormányzat legkésőbb 2019. február 15-ig gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.

Tisztelettel:

Szél Józsefné s.k.

7/2018.(VIII.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. melleklet a szocialis tuzifa rendelethez.docx

Vissza az előző oldalra

Vissza a főoldalra