KÖZLEMÉNY EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA 2019. MÁJUS 26.

EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA
2019. MÁJUS 26.

2019. április 03.

KÖZLEMÉNY

EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA

2019. MÁJUS 26.

Tisztelt Választópolgárok!

 

A köztársasági elnök a 93/2019. (III.1.) KE határozatával az európai parlament tagjainak 2019. évi választását 2019. május 26. napjára tűzte ki.

Az európai parlament tagjainak választásával kapcsolatos általános tudnivalókról az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat:

 

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. március 20. napján a szavazóköri névjegyzékben szerepel a Nemzeti Választási Iroda erről értesítő megküldésével 2019. április 5. napjáig tájékoztatja.

Azt a választópolgárt, aki 2019. március 20. napját követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe a helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételről. A választópolgár – ha nem kapja meg az értesítőt, vagy az megsemmisül vagy elvész – a HVI-től új értesítőt igényelhet.

Az Európai Unió más tagállamának választópolgára – ha Magyarországon lakóhellyel rendelkezik- 2019. május 10. napjáig kérheti névjegyzékbe vételét a HVI vezetőjétől.

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben.

Az a választópolgár, aki nem a lakóhelyén kíván szavazni, átjelentkezés iránti kérelmet nyújthat be, amelynek legkésőbb 2019. május 22. napján 16.00 óráig meg kell érkeznie a HVI-hez.

Mozgóurna iránti kérelmet a HVI-hez

a) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. május 22. napján 16.00 óráig,

b) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. május 24. napján 16.00 óráig, vagy

c) 2019. május 24-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. május 26. napján 12.00 óráig lehet.

Az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. május 26-án, legkésőbb 12.00 óráig lehet benyújtani.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. május 17. napján 16.00 óráig kell megérkeznie a HVI-hez.

 

Az európai parlamenti képviselők választásán szavazni egy listára lehet. A választáson Magyarország területe egy választókerületet alkot.

 

Szavazni a választás napján reggel 6.00 és este 19.00 óra között lehet az alábbi szavazókörökben:

 

Bozsok községben Rákóczi F. u. 142. (Faluház)

Velem községben Rákóczi F. u. 18. (Kultúrház)

 

Kőszeg városban

1. szavazókör Bajcsy-Zs. u. 25. (Felsővárosi Óvoda)

2. szavazókör Rajnis u. 9. (Jurisics-vár)

3. szavazókör Várkör 34. (Árpád-házi Szt. Margit Ált. Isk.)

4. szavazókör Táncsics M. u. 18. (Bersek J. Ált. Isk.)

5. szavazókör Deák F. u. 6. (Béri Balog Á. Ált. Isk.)

6. szavazókör Sigray J. u. 3. (S.O.S. Gyermekfalu)

7. szavazókör Deák F. u. 6. (Béri Balog Á. Ált. Isk.)

8. szavazókör Táncsics M. u. 18. (Bersek J. Ált. Isk.)

9. szavazókör Kőszegfalvi u. 50. (Kőszegfalvi Klub)

 

A választási kampányidőszak 2019. április 6-tól május 26-án 19.00 óráig tart.

A szavazatszámláló bizottságba 2-2 tagot bízhatnak meg a listát állító jelölő szervezetek.

A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2019. május 17-én 16.00 óráig lehet bejelenteni a HVI vezetőjénél. A megbízott (delegált) tagot a jelölő szervezet képviselője jelentheti be.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a megbízó jelölő szervezet nevét a megbízott tag nevét, magyarországi lakcímét és személyi azonosítóját, valamint konkrétan meg kell jelölni, hogy melyik szavazatszámláló bizottságba szól a megbízás. A bejelentés alapján a megbízott tag választójogát, valamint azt, hogy a megbízott taggal szemben nem áll-e fenn összeférhetetlenség a HVI ellenőrzi.

 

Kőszeg, 2019. április 1.

Dr. Zalán Gábor s.k.

HVI vezető

Közlemény 3_2019. (II.27.) 8. § (1) c-1.pdf

Vissza az előző oldalra

Vissza a főoldalra