Gazdálkodó szervezetek \ Velem Vid Kft.

Önkormányzati tulajdonú szervezetek

Velem Vid Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

E-mail cím:

A társaság székhelye: 9726 Velem, Rákóczi u. 73.
A társaság telephelye: 9726 Velem, Kossuth u. 8.

Velem községi Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet.

A Velem Vid Kft. ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője Pálffy György
Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól A megbízatás kezdő időpontja 2019. február 16.  A vezető tisztségviselő a társaság
ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el. Díjazása nettó 50.000,-Ft/hó
Felügyelő bizottság (FB) tagjai (3 fő) tiszteletdíjban nem részesülnek.
Velem Vid Kft. Egyszerűsített éves beszámoló 2018. 01.01-2018.12.31
Vid beszámoló.pdf

Vissza a főoldalra